Uczniowie ostatnich klas I LO odwiedzili Salon Maturzystów w Białymstoku

Salon Maturzystów, organizowany corocznie przez wydawnictwo „Perspektywy”, to stały i ważny element kalendarza przygotowań do majowych egzaminów. Umożliwia on uczniom zarówno spotkanie z ekspertami komisji egzaminacyjnych, jak i przedstawicielami uczelni z całego kraju.
Dlatego też uczniowie klas maturalnych I LO w Zambrowie z dużymi oczekiwaniami wybrali się w piątek (23 września) z wizytą do Białegostoku, gdzie mogli na tamtejszej Politechnice zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni akademickich na rok 2023/2024. Poza tym mieli okazję wysłuchać ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych, którzy omówili ogólne zasady tegorocznej matury oraz zwrócili uwagę na przedmioty obowiązkowe i te, które są najczęściej wybierane jako dodatkowe. W ramach części targowej przedstawione zostały oferty białostockich szkół wyższych oraz wybranych uczelni z Lublina i Warszawy. Nie zabrakło poradnictwa zawodowego i inspirujących spotkań dla osób zdecydowanych na konkretny kierunek studiów i uczelnię. Uczestnicy Salonu od „Perspektyw” gratisowy „Informator dla Maturzystów 2023”, aktualny przewodnik na drodze od matury ku wymarzonym studiom.
Białostocki Salon Maturzystów to nie tylko największe targi edukacyjne w regionie, ale także dobry sposób na przybliżenie uczniom zasad rekrutacji na studia, zanim przystąpią oni do wypełniania tegorocznej deklaracji maturalnej.

Jan Krajewski, IVf