Dobroczynność

Mała Historia Dobroczynności to film przybliżający historie dobroczynności stworzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Ukazuje historię pomagania na ziemiach polskich. Począwszy od przybliżenia inicjatyw i postaw w tym zakresie pierwszych władców, poprzez działalność edukacyjno-opiekuńczą zakonów sprowadzonych do Polski, aktywność dobroczynną przemysłowców XIX i XX wieku, inicjatywy wybitnych Polaków okresu międzywojennego, a skończywszy na współczesnych przykładach działań.

 

 

Nie każda dobroczynność to wolontariat

Dobroczynność to pojęcie bardzo szerokie w którym zawiera się nie tylko pomoc niesiona w charakterze wolontariatu, ale także przekazywanie darowizn – zarówno rzeczowych jak i finansowych. Dlatego, aby uniknąć pomyłek warto pamiętać, że wszystkie działania mające na celu przekazanie pomocy materialnej lub finansowej, określa się mianem filantropii, a taki rodzaj pomocy nie czyni nas wolontariuszami lecz filantropami.