KONTAKT

I Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie

18 – 300 Zambrów
ul. M. Konopnickiej  16
tel. (086) 271 – 27 – 08
e-mail:
sekretariatlo@powiatzambrowski.com
wicedyrektorlo@powiatzambrowski.com
kierowniklo@powiatzambrowski.com
ksiegowosclo@powiatzambrowski.com

pedagoglo@powiatzambrowski.com

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO
W ZAMBROWIE

W ramach godzin dostępności nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz pedagodzy, psycholog i bibliotekarz prowadzą konsultacje dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych.

Wszyscy nauczyciele, pedagodzy, psycholog i bibliotekarz dostępni są w 1. środę miesiąca 
w godz. 15.30 – 16.30.

W pozostałych tygodniach nauczyciele, pedagodzy, psycholog i bibliotekarz prowadzą konsultacje zgodnie z grafikiem podanym w tabeli niżej. Nauczyciele oznaczeni * są dostępni w 1. i 3. środę miesiąca (mają 1 godz. konsultacji na 2 tygodnie).

Lp.

Nazwisko i imię

Dzień tygodnia

Godz. od – do

1.       

Androsiuk Monika

czwartek

15.10 – 16.10

2.       

Bobryk Aniela

czwartek

15.10 – 16.10

3.       

Chmielewska Elżbieta

środa

15.10 – 16.10

4.       

Dąbrowska Elżbieta

środa

15.10 – 16.10

5.       

Dmochowska Joanna

poniedziałek

15.10 – 16.10

6.       

Dzieżyc Fabian

poniedziałek

17.00 – 18.00

7.       

Gosiewska Magdalena

środa

15.30 – 16.30

8.       

Grabowski Dariusz

środa

15.15 – 16.15

9.       

Grudzińska Małgorzata

środa

15.15 – 16.15

10.   

Gruszkowska Joanna

poniedziałek

15.10 – 16.10

11.   

Gryka Anna Zofia

środa

15.10 – 16.10

12.   

Ignaczuk Tomasz

czwartek

15.15 – 16.15

13.   

Iwanicka Wiesława

środa

15.10 – 16.10

14.   

Jankowski Jarosław Jan

wtorek

15.10 – 16.10

15.   

Korkosz Dorota

poniedziałek

15.10 – 16.10

16.   

Kośnik Andrzej*

środa

15.15 – 16.15

17.   

Kośnik Grażyna

środa

15.15 – 16.15

18.   

Krasowska Justyna

poniedziałek

15.10 – 16.10

19.   

Łozowska Żanna

czwartek

15.10 – 16.10

20.   

Łuniewska Kinga

czwartek

15.15 – 16.15

21.   

Mentecka Agnieszka

środa

15.15 – 16.15

22.   

Modzelewska Agnieszka

środa

15.30 – 16.30

23.   

Mrozowska Joanna

środa

15.15 – 16.15

24.   

Mrozowski Robert

środa

15.15 – 16.15

25.   

Murawska Katarzyna*

poniedziałek

16.00 – 17.00

26.   

Pakulniewicz Dorota

środa

15.15 – 16.15

27.   

Pawelec-Kacprzak Małgorzata

tylko 1. środa miesiąca

15.30 – 16.30

28.   

Rakoczy Beata

środa

15.30 – 16.30

29.   

Rykaczewska Bożena

środa

15.10 – 16.10

30.   

Skarzyńska Magdalena

środa

15.10 – 16.10

31.   

Słaby Marzanna Anna

czwartek

15.10 – 16.10

32.   

Sokół Edyta

środa

15.10 – 16.10

33.   

Sutkowska Aneta

środa

15.10 – 16.10

34.   

Średnicka Anna

środa

15.10 – 16.10

35.   

Trochimowicz Andrzej

tylko 1. środa miesiąca

15.30 – 16.30

36.   

Wasiulewski Krzysztof

środa

15.10 – 16.10

37.   

Ks. Wiliński Rafał Paweł*

wtorek

15.10 – 16.10

38.   

Zyśk Magdalena*

środa

15.10 – 16.10