KONTAKT

I Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie

18 – 300 Zambrów
ul. M. Konopnickiej  16
tel. (086) 271 – 27 – 08
e-mail:
sekretariatlo@powiatzambrowski.com
wicedyrektorlo@powiatzambrowski.com
kierowniklo@powiatzambrowski.com
ksiegowosclo@powiatzambrowski.com

pedagoglo@powiatzambrowski.com

 

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ZAMBROWIE

W ramach godzin dostępności nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz pedagodzy, psycholog i bibliotekarz prowadzą konsultacje dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych.

Wszyscy nauczyciele, pedagodzy, psycholog i bibliotekarz dostępni są  w 1. środę miesiąca  w godz. 15.30 – 16.30.

W pozostałych tygodniach nauczyciele, pedagodzy, psycholog i bibliotekarz prowadzą konsultacje zgodnie z grafikiem podanym w tabeli niżej. Nauczyciele oznaczeni * są dostępni w 1. i 3. środę miesiąca (mają 1 godz. konsultacji na 2 tygodnie).

Lp.

Nazwisko i imię

Dzień tygodnia

Godz. od – do

1.       

Androsiuk Monika

środa

15.30 – 16.30

2.       

Bobryk Aniela

piątek

15.10 – 16.10

3.       

Chmielewska Elżbieta

wtorek

15.15 – 16.15

4.       

Cybulska Katarzyna*

poniedziałek*

16.30 – 17.30*

5.       

Dąbrowska Elżbieta

środa

15.15 – 16.15

6.       

Dmochowska Milena

poniedziałek

15.15 – 16.15

7.       

Dzieżyc Fabian

czwartek

15.20 – 16.20

8.       

Gosiewska Magdalena

poniedziałek

15.15 – 16.15

9.       

Grudzińska Małgorzata

środa

15.30 – 16.30

10.   

Gruszkowska Joanna

poniedziałek

15.15 – 16.15

11.   

Gryka Anna Zofia

środa

15.10 – 16.10

12.   

Ignaczuk Tomasz

poniedziałek

16.15 – 17.15

13.   

Iwanicka Wiesława

piątek

15.10 – 16.10

14.   

Jankowski Jarosław Jan

czwartek

15.15 – 16.15

15.   

Korkosz Dorota

środa

15.10 – 16.10

16.   

Kośnik Andrzej*

środa*

15.20 – 16.20*

17.   

Kośnik Grażyna

środa

15.30 – 16.30

18.   

Krasowska Justyna

środa

15.10 – 16.10

19.   

Łozowska Żanna

poniedziałek

16.05 – 17.05

20.   

Mentecka Agnieszka

środa

15.15 – 16.15

21.   

Modzelewska Agnieszka

piątek

14.15 – 15.15

22.   

Mrozowska Joanna

środa

15.10 – 16.10

23.   

Mrozowski Robert

środa

15.15 – 16.15

24.   

Pakulniewicz Dorota

środa

15.35 – 16.35

25.   

Pawelec-Kacprzak Małgorzata*

środa*

15.15 – 16.15*

26.   

Piłkowska Marta*

środa*

15.15 – 16.15*

27.   

Rakoczy Beata

środa

15.10 – 16.10

28.   

Rogińska Aneta

środa

15.15 – 16.15

29.   

Rykaczewska Bożena

czwartek

16.00 – 17.00

30.   

Skarzyńska Magdalena

piątek

14.15 – 15.15

31.   

Słaby Marzanna Anna

piątek

15.10 – 16.10

32.   

Sokół Edyta

środa

15.15 – 16.15

33.   

Sutkowska Aneta

środa

15.10 – 16.10

34.   

Średnicka Anna

środa

15.10 – 16.10

35.   

Wasiulewski Krzysztof

środa

15.30 – 16.30

36.   

Ks. Wiliński Rafał Paweł

wtorek

15.10 – 16.10

37.   

Zyśk Magdalena

środa

15.15 – 16.15

38.   

Żebrowska Grażyna

środa

15.15 – 16.15