KONTAKT

I Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie

18 – 300 Zambrów
ul. M. Konopnickiej  16
tel. (086) 271 – 27 – 08
e-mail:
sekretariatlo@powiatzambrowski.com
wicedyrektorlo@powiatzambrowski.com
kierowniklo@powiatzambrowski.com
ksiegowosclo@powiatzambrowski.com

pedagoglo@powiatzambrowski.com

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ZAMBROWIE

W ramach godzin dostępności nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz pedagodzy, psycholog i bibliotekarz prowadzą konsultacje dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych.

Wszyscy nauczyciele, pedagodzy, psycholog i bibliotekarz dostępni są  w 1. środę miesiąca  w godz. 15.30 – 16.30.

W pozostałych tygodniach nauczyciele, pedagodzy, psycholog i bibliotekarz prowadzą konsultacje zgodnie z grafikiem podanym w tabeli niżej. Nauczyciele oznaczeni * są dostępni w 1. i 3. środę miesiąca (mają 1 godz. konsultacji na 2 tygodnie).