KONTAKT

I Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie

18 – 300 Zambrów
ul. M. Konopnickiej  16
tel. (086) 271 – 27 – 08
e-mail:
sekretariatlo@powiatzambrowski.com
wicedyrektorlo@powiatzambrowski.com
kierowniklo@powiatzambrowski.com