Dlaczego warto wybrać I Liceum Ogólnokształcące
w Zambrowie

Nasza szkoła zapewnia:

 • rzetelne przygotowanie do egzaminu dojrzałości – w ogólnopolskim rankingu liceów 2022 awansowaliśmy o ponad 120 pozycji w porównaniu z rankingiem 2021
 • wysoki poziom zdawalności matur – w roku 2021 wyniósł on 98% (dla porównania: w powiecie zambrowskim – 82,5%, w województwie podlaskim – 88%, w kraju – 83%)
 • doświadczoną kadrę pedagogiczną, wśród której są egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 • wybitnym uczniom możliwość uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • miłą przyjazną atmosferę opartą na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu drugiego człowieka

W szkole funkcjonuje:

 • Samorząd Uczniowski – aranżuje różnorodne imprezy integrujące uczniów szkoły, przykładami takich akcji są dzień piżamy, dzień bez plecaka i torebki, Mikołajki
 • Szkolne Koło Wolontariatu – działa na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, z pasją i zaangażowaniem organizuje  zbiórki, kiermasze i wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży
 • Szkolny Klub Sportowy z sekcjami siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i aerobiku. Dodatkowo prowadzone są zajęcia dla cheerleaderek.
 • Koło artystyczne – kształtuje kreatywność, pozwala poznawać nowe metody wyrażania się poprzez sztukę
 • Koło teatralne „Antrakt” – umożliwia rozwijanie talentu aktorskiego, zespół ma w swoim repertuarze arcydzieła polskiej i światowej klasyki

W kalendarz uroczystości wpisała się ogólnopolska akcja  „Narodowe Czytanie”, impreza nie tylko promuje czytelnictwo, ale i integruje społeczność szkolną. Młodzież naszej szkoły  uczestniczy w realizacji zadań o charakterze ekologicznym, organizowane  są sesje naukowe poświęcone aktualnym problemom ekologicznym regionu i całego świata.

W roku szkolnym 2022/2023 kandydaci do klas pierwszych mają
możliwość wyboru kształcenia w następujących klasach

Z PODANYMI OBOK PRZEDMIOTAMI REALIZOWANYMI W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 • klasa A – humanistyczna: język polski, język angielski
  i do wyboru historia lub wiedza o społeczeństwie;
 • Klasa B – matematyczna: matematyka, fizyka, język angielski;
 • Klasa C – ekonomiczna: matematyka, geografia, język angielski;
 • Klasa D  –  medyczna: biologia, chemia, język angielski;

oraz języka uzupełniającego spośród: j. niemieckiego i j. rosyjskiego.

 • Klasa E – lingwistyczna: język polski, język angielski
  i do wyboru język rosyjski lub niemiecki;

Dla uczniów chętnych w tej klasie będą dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w biznesie.

Jest możliwość wyboru innych przedmiotów rozszerzonych niż zaproponowane powyżej, ale utworzenie klasy o innych rozszerzeniach zależy od ilości chętnych.

KALENDARZ REKRUTACJI

 • składanie podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 16.05 do 20.06.2022r. do godziny 15.00
 • składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu od 24.06 do 13.07.2022r. do godziny 15.00
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły 21.07.2022 o godzinie 10.00
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli podjęcia nauki w I LO im. Stanisława Konarskiego poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu (o ile wcześniej nie zostały one złożone) od 21.07 do 29.07.2022r. do godziny 15.00
 • ogłoszenie list: kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych do I LO im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie 01.08.2022r. o godzinie 14.00            

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO w Zambrowie jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2019”

 


Nasza placówka jest obiektem monitorowanym.