I Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Konarskiego


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 czerwca 2020 roku zmarła

MIROSŁAWA ŚLIWOWSKA 

pedagog I Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie.
Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcała się pracy, wpierała uczniów
i nauczycieli.
Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłej łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego


Procedury w zakresie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli
i
pozostałych pracowników obowiązujące w I Liceum Ogólnokształcącym  im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie podczas konsultacji z nauczycielami w szkole w czasie epidemii COVID-19

OŚWIADCZENIE ABSOLWENTA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ZAMBROWIE

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC
EGO im. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ZAMBROWIE

 

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r., wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Zgodnie z ww. decyzją uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie od 12 marca nie przychodzą
do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Szczegóły decyzji MEN zostały przesłane uczniom, rodzicom
i nauczycielom jako załącznik do “Wiadomości” w dzienniku elektronicznym.


WZO


Kalendarz roku szkolnego oraz dodatkowe dni wolne i przerwy świąteczne


Stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego 2018/2019


Wykaz podręczników 


Europejski Tydzień Kodowania


Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu w budynku przy ulicy M. Konopnickiej 16 w Zambrowie


Najbliższe zebranie ogólne i zebranie wychowawców oraz nauczycieli
z rodzicami odbędzie się 15 stycznia 2020r.

Zapraszamy !


Dnia 22 marca 2019r. zostało zawarte porozumienie partnerskie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie, a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie w sprawie współdziałania przy realizacji projektu o nazwie “Ta , co nie zginęła”. Okres przygotowania , realizacji i wdrożenia Projektu przypada na okres od 17 maja do 20 listopada 2019 roku. 


statut_ZSOFundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO w Zambrowie jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł “Brązowej Szkoły 2019”


Projekt skierowany do mieszkańców Powiatu Zambrowskiego


Krajowa Mapa Zagrożeń


Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.
Nasza placówka jest obiektem monitorowanym.