Prawa wolontariusza

PRAWA WOLONTARIUSZA

 

  1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw
  1. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu
  1. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego
  1. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika
  1. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy
  1. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami
  1. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu szkolnego