ZFŚS

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Załącznik nr 15 Klauzula informacyjna pdf
Załącznik nr 15 Klauzula informacyjna
Załącznik nr 13 Wzór oświadczenia uprawnionego pdf
Załącznik nr 13 Wzór oświadczenia uprawnionego
Załącznik nr 10 Oświadczenie o sytuacji życiowej pdf
Załącznik nr 10 Oświadczenie o sytuacji życiowej
Załącznik nr 8 Wniosek o dofinansowanie wycieczki zorganizowanej pdf
Załącznik nr 8 Wniosek o dofinansowanie wycieczki zorganizowanej
Załącznik nr 6 Wniosek o dofinansowanie biletu wstępu
Załącznik nr 6 Wniosek o dofinansowanie biletu wstępu pdf
Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej pdf
Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej
Załącznik nr 4 Wniosek o świadczenie pieniężne pdf
Załącznik nr 4 Wniosek o świadczenie pieniężne 
Załącznik nr 3 Wniosek o dofinansowanie wypoczynku własnego
Załącznik nr 3 Wniosek o dofinansowanie wypoczynku własnego pdf
REGULAMIN ZFŚS