Kadra

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Wasiulewski
edukacja dla bezpieczeństwa

Wicedyrektorzy szkoły
Joanna Gierałtowska
geografia, nauczyciel wspomagający

Język Polski:

Elżbieta Chmielewska,  
Andrzej Gniazdowski, 
Dorota Korkosz, 
Joanna Mrozowska
Bożena Rykaczewska.

Języki obce:

Magdalena Skarzyńskajęzyk angielski,
Halina Ihnatsyevajęzyk hiszpański
Fabian Dieżycjęzyk angielski,
Żanna Łozowskajęzyk angielski,
Edyta Sokółjęzyk angielski,
Aneta Rogińskajęzyk angielski,
Joanna Dmochowskajęzyk angielski ,
Marzanna Słaby – język angielski, język rosyjski
Grażyna Kośnik – język rosyjski,
Jarosław Jankowski – język niemiecki,
Anna Swatowska – język francuski.

Matematyka:

Anna Średnicka,
Justyna Krasowska,

Aneta Sutkowska,
Agnieszka Modzelewska,
Aniela Bobryk,
Beata Rakoczy.

Historia:

Maria Dąbrowska,
Agnieszka Mentecka,
Krzysztof Wasiulewski,

Wiesława Iwanicka.

Wiedza o społeczeństwie:

Maria Dąbrowska,
Magdalena Olender.

Historia i społeczeństwo:

Agnieszka Mentecka.

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Milena Dmochowska,
Krzysztof Wasiulewski.

Biologia:

Milena Dmochowska,
Anna Gryka.

Przyroda:

Anna Gryka

Geografia:

Dorota Pakulniewicz,
Joanna Gierałtowska.

Fizyka:

Danuta Krajewska,
Zbigniew Rębiś,
Małgorzata Grudzińska.

Przedmioty informatyczne:

Zbigniew Rębiś,
Robert Mrozowski. 

Chemia:

Beata Rakoczy,
Małgorzata Grudzińska,

Religia:

ks. Rafał Wiliński,
Stanisław Zaniewski,
Aniela Bobryk. 

Wiedza o kulturze

Katarzyna Nita – Murawska

Wychowanie do życia w rodzinie

Magdalena Olender

Wychowanie fizyczne

Monika Androsiuk,
Joanna Przychodzeń,
Tomasz Ignaczuk,

Zajęcia artystyczne

Monika Androsiuk

Podstawy przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe:

Magdalena Gosiewska.

Biblioteka:

Elżbieta Dąbrowska
Wiesława Iwanicka
Stanisław Zaniewski

 Elżbieta Truchel  – pedagog szkolny