Lektury liceum

KLASA I

Lektury obowiązkowe

Kształcenie w zakresie podstawowym

Homer. Iliada (fragm.)

Sofokles, Król Edyp

Horacy – wybrane liryki

Biblia (fragm.): psalmy (22, 118, 130), przypowieść o siewcy

Bogurodzica

J. Kochanowski, Pieśni i Treny – wybór

M. Sęp Szarzyński, sonety – wybór

W. Szekspir, Makbet

Z. Herbert, Pan Cogito o cnocie

B. Leśmian, Urszula Kochanowska

J. Twardowski, Który

S. Barańczak, Czas skończyć z takimi; Drogi kąciku porad

Wybór wierszy: D. Naborowski, W. Potocki, J.A. Morsztyn

J.Ch. Pasek, Pamiętniki (fragm.)

T. Różewicz, Ocalony

Molier, Skąpiec

I. Krasicki, satyry i bajki – wybór

J.W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera

F. Karpiński, Do Justyny

W. Szymborska, Utopia

J. Lechoń, Rejtan

M. Pawlikowska – Jasnorzewska, Miłość

Kształcenie w zakresie rozszerzonym

Herbert, Brak węzła; Książka; Kołatka; Ścieżka

Cz. Miłosz, Ars poetica?

J. Kochanowski, Muza

L. Staff, Ars poetica

J. Twardowski, Do św. Antoniego

Dante, Boska komedia (fragm. Piekła)

M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

F. Petrarca, sonety – wybór

J. Twardowski, Oda do rozpaczy

J. Donne, G. Herbert – wiersze

S. Barańczak, Południe

W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk

J.W. Goethe, Faust (fragm.)

W. Szymborska, Miłość od pierwszego wejrzenia

S. Mrożek, Podejrzenie

F. Kafka, Proces

Lektury uzupełniające

Platon, Uczta (fragm.). Państwo (fragm.: Jaskinia)

S. Barańczak, N.N. przyznaje się do wszystkiego

Cz. Miłosz, Do księdza Ch.; Krzyś

T. Różewicz, Brama; bez

A. Kamieńska, Adam i Ewa

Księga Hioba (fragm.)

Z. Herbert, Damastes z przydomkiem Prokrutes mówi

W. Szymborska, Niektórzy lubią poezję

Gall, Kronika

W. Kadłubek, Kronika,

Posłuchajcie, bracia miła. Złota legenda – św. Aleksy, Legenda o św. Aleksym, Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią

M. Białoszewski, Wywiad

K. Iłłakowiczówna, Opowieść małżonki św. Aleksego

B. Leśmian, W czas zmartwychwstania; Dziewczyna

J. Hartwig, Dusza

F. Villon, Wielki Testament (fragm.)

Tomasz z Celano, Dies irae

K. K. Baczyński, Wina

Cervantes, Don Kichote (fragm.)

G. Boccaccio, wybrane nowele (np.: Sokół, Trzy pierścienie)

W. Szymborska, Kot w pustym mieszkaniu

B. Pascal, Myśli

J.M. Rymkiewicz, Na trupa (II)

J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie

Z. Herbert, Wilk i owieczka

KLASA II

Lektury obowiązkowe

Kształcenie w zakresie podstawowym

Mickiewicz, Dziady, cz. III, Pan Tadeusz

Wybór wierszy: A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. Norwid

W. Gombrowicz, Ferdydurke (fragm.)

S. Mrozek, Pomnik wieszcza

Wybór publicystyki i wybór nowel okresu pozytywizmu

B. Prus, Lalka

E. Orzeszkowa, Nad Niemnem (fragm.)

H. Sienkiewicz, Potop

F. Dostojewski, Zbrodnia i kara

Wybór wierszy: Ch. Baudelaire, P. Yerlaine, A. Rimbaud,

L. Staff, K. Przerwa Tetamjer, J. Kasprowicz

S. Wyspiański, Wesele

S. Żeromski, Ludzie bezdomni

W. Reymont, Chłopi (tom l: Jesień)

J. Conrad, Jądro ciemności

Kształcenie w zakresie rozszerzonym

Słowacki, Kordian, Grób Agamemnona

C. Norwid, Ad leones

G. Byron, Giaur

A. Fredro – wybrana komedia

S. Mrożek, Śmierć porucznika

S. Barańczak, Wrzesień, Garden party

Z. Herbert, Przesłanie Pana Cogito

H. Balzac, Ojciec Goriot

M. Gogol, Pamiętnik wariata. Nos, Szynel

F. Kafka, Przemiana

Wybór wierszy: S. Korab-Brzozowski, S. Mallarme, F. Mirandola, T. Żeleński-Boy

M. Maeterlinck, Ślepcy

J. Conrad, Lord Jim

Lektury uzupełniające

Mickiewicz, Dziady, cz. IV

J. Słowacki, Beniowski (fragm.)

Z. Krasiński, Nie – Boska komedia

H. Heine, P.B. Shelley, Novalis, J. Keats, S. Coleridge – wybór wierszy (np. Rymy o sędziwym marynarzu)

A. Puszkin, Do***

A. Zagajewski, Klęska

E. Lipska, Kraj podobny do innych

Cz. Miłosz, Dlaczego

Z. Herbert, Rozważania o problemie narodu

A. Wat, Ciemne świecidło

Ś. Karpiński, Ra-ta-tam

G. Maupassant, Nowele

G. Flaubert, Pani Bovary

A. Asnyk – poezje

G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej

A. Strindberg, Panna Julia

H. Ibsen, Dzika kaczka

KLASA III

Lektury obowiązkowe

Kształcenie w zakresie podstawowym

Żeromski, Przedwiośnie

B. Schulz – prpza

Z. Nałkowska, Granica

Wybór wierszy: B.Leśmian, L.Staff, J.Tuwim, J.Przyboś, J.Czechowicz, J. Lechoń, K.I. Gałczyński, M. Pawlikowska-Jasnorzewska

A. Camus, Dżuma

W. Szałamow – wybór opowiadań, m.in. Procurator Judei

G. Herlin-Grudziński, Inny świat

T. Borowski – wybór opowiadań

S. Mrożek, Tango

Wybór wierszy: K.K. Baczyński, T. Różewicz, Z. Herbert, M. Białoszewski, Cz. Miłosz, W. Szymborska, S. Barańczak, J. Twardowski

H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

Reportaż: R. Kapuściński

Felieton: J. Pilch, B. Maj, S. Kisielewski, S. Tym

Kształcenie w zakresie rozszerzonym

S.I. Witkiewicz, Szewcy

M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka

Wybór wierszy: W. Majakowski, R.M. Rilke, G. Apollinaire, Cz. Miłosz, A. Wat, B. Jasieński, T. Peiper

G.Orwell, 1984

S. Beckett, Czekając na Godota

Wybór wierszy: P. Celan, K. Kawafis, W.H. Auden, S. Heaney, J. Brodski,

A. Zagajewski, S. Grochowiak, E. Stachura, R. Wojaczek, J. Polkowski, E. Lipska, A. Swirszczyńska

G. Herling-Grudziński, Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej, Most

T. Różewicz, Kartoteka

A. Bobkowski, Szkice piórkiem

Wybrane reportaże M. Wańkowicza i/lub K. Pruszyńskiego

M. Białoszewski, Kabaret Kici Koci

Aforystyka S J. Leca

G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą

Eseistyka – wybór z: Antologia polskiego eseju (np.: S. Vincenz, J. Czapski, S. Barańczak,

S. Lem, R. Przybylski, K. Jeleński, J. Strzelecki, J. Tischner, L. Kołakowski, Z. Herbert)

Lektury uzupełniające

Dąbrowska, Noce i dnie

T.S. Eliot, Ziemia jałowa (fragm.), Wędrówka Trzech Króli

F. Kafka: aforyzmy i miniatury

T. Mann, Czarodziejska góra (fragm.)

J. Liebert – wiersze

J. Cortazar, Gra w klasy

G.G. Marquez, Sto lat samotności

S. Plath – wiersze

J.J. Szczepański, Wszarz, Buty

A. Szczypiorski, Początek

Wybór wierszy: T. Gajcy, A. Kamieńska, H. Poświatowska, B. Maj, M. Świetlicki, J. Podsiadło
J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

Wybór wierszy: A. Wat, W. Iwaniuk, J. Łobodowski

Wybór eseistyki: E. Fromm, S. Weil, E. Mounier, I. Berlin, T. Merton, Jan Paweł II

W. Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje…

J. Mackiewicz, Droga donikąd

T. Konwicki, Mała apokalipsa