REKRUTACJA

W roku szkolnym 2023/2024 kandydaci do klas pierwszych mają
możliwość wyboru kształcenia w następujących klasach

Z PODANYMI OBOK PRZEDMIOTAMI REALIZOWANYMI W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

  • klasa A – humanistyczna: język polski, historia, język angielski;
  • Klasa B – matematyczna: matematyka, fizyka, język angielski;
  • Klasa C – ekonomiczna: matematyka, geografia, język angielski;
  • Klasa D  –  medyczna: biologia, chemia, język angielski;
  • Klasa E – społeczno-ekonomiczny: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;

oraz drugiego języka obcego spośród: j. niemieckiego i j. rosyjskiego.

Jest możliwość wyboru innych przedmiotów rozszerzonych niż zaproponowane powyżej, ale utworzenie klasy o innych rozszerzeniach zależy od ilości chętnych.

KALENDARZ REKRUTACJI

  • składanie podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 15.05 do 19.06.2023r. do godziny 15.00
  • składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu od 23.06 do 12.07.2023r. do godziny 15.00
  • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły 18.07.2023r. o godzinie 10.00
  • potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli podjęcia nauki w I LO im. Stanisława Konarskiego poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu (o ile wcześniej nie zostały one złożone) do 21.07.2023r. do godziny 15.00
  • ogłoszenie list: kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych do I LO im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie 24.07.2023r. o godzinie 10.00

regulamin rekrutacji

wniosek