REKRUTACJA

W roku szkolnym 2024/2025 kandydaci do klas pierwszych mają
możliwość wyboru:

1) kształcenia w następujących klasach z podanymi obok przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

a) Klasa A – humanistyczna: język polski, historia, język angielski;
b) Klasa B – matematyczna: matematyka, fizyka, język angielski;
c) Klasa C – ekonomiczna: matematyka, geografia, język angielski;
d) Klasa D – przyrodnicza: biologia, chemia, język angielski;

2) drugiego języka obcego (jako kontynuacja po szkole podstawowej lub kurs dla początkujących) spośród następujących:

a) język niemiecki,
b) język rosyjski.

regulamin rekrutacji

wniosek