REKRUTACJA

W roku szkolnym 2022/2023 kandydaci do klas pierwszych mają
możliwość wyboru kształcenia w następujących klasach

Z PODANYMI OBOK PRZEDMIOTAMI REALIZOWANYMI W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 • klasa A – humanistyczna: język polski, język angielski
  i do wyboru historia lub wiedza o społeczeństwie;
 • Klasa B – matematyczna: matematyka, fizyka, język angielski;
 • Klasa C – ekonomiczna: matematyka, geografia, język angielski;
 • Klasa D  –  medyczna: biologia, chemia, język angielski;

oraz języka uzupełniającego spośród: j. niemieckiego i j. rosyjskiego.

 • Klasa E – lingwistyczna: język polski, język angielski
  i do wyboru język rosyjski lub niemiecki;

Dla uczniów chętnych w tej klasie będą dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w biznesie.

Jest możliwość wyboru innych przedmiotów rozszerzonych niż zaproponowane powyżej, ale utworzenie klasy o innych rozszerzeniach zależy od ilości chętnych.

KALENDARZ REKRUTACJI

 • składanie podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 16.05 do 20.06.2022r. do godziny 15.00
 • składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu od 24.06 do 13.07.2022r. do godziny 15.00
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły 21.07.2022 o godzinie 10.00
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli podjęcia nauki w I LO im. Stanisława Konarskiego poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu (o ile wcześniej nie zostały one złożone) od 21.07 do 29.07.2022r. do godziny 15.00
 • ogłoszenie list: kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych do I LO im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie 01.08.2022r. o godzinie 14.00     

 

 

regulamin rekrutacji

wniosek o przyjęcie