Historia szkoły

 

3 IX 1945 r. powstało w Zambrowie prywatne gimnazjum ogólnokształcące.

31 IX 1946 r. szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące.

1948 r. w związku z reformą szkolnictwa nazwa zostaje zmieniona na Liceum Ogólnoksztalcace

30 IX 1964 r. odbyło się posiedzenie rady pedagogicznej w związku z nadaniem imenia szkole.

30 IV 1966 r. Liceum Ogolnokształcącemu nadano imię Manifestu Lipcowego PKWN

14 II 1990 r. Rada Pedagogiczna uchwaliła wniosek o zmianie nazwy szkoły.

28 IV 1994 r. przyjęto postulat dotyczący nadania szkole nowego imienia.

20 VI 1994 r. ustalono tryb postępowania w związku z wyborem imienia.

5 XI 1994 r. odbyło się posiedzenie komisji, która rozważyła kandydatury zaproponowane przez uczniów i nauczycieli na patrona szkoły. Na tym spotkaniu wyznaczono termin referendum.

II 1995 r. w szkolnym referendum na patrona szkoły wybrano Stanisława Konarskiego

7 X1 1995 r. odbyła się uroczystość nadania Liceum Ogólnokształcącemu imienia Stanisława Konarskiego i wręczenia szkole sztandaru.

IX 1996 r. odbył się zjazd absolwentów z okazji pięćdziesięciolecia istnienia szkoły.

1 IX 2002 r. szkoła zmieniła nazwę na I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego

20 III 2007 r. uroczystość z okazji 60-lecia szkoły

7 X 2016 r. uroczystość z okazji 70-lecia szkoły