„Przyjaźnie nawiązane w ogólniaku są zawsze najważniejsze…”

W piątek 26 kwietnia po raz ostatni spotkaliśmy się z uczniami klas trzecich. W uroczystości udział wzięli: wicestarosta Powiatu Zambrowskiego, pan Jacek Murawski, dyrektor Bursy Szkolnej, pani Urszula Romanek, reprezentujący Radę Rodziców państwo Marta Konopka i Krzysztof Chrupek oraz rodzice uczniów wyróżnionych nagrodami.

Uroczystość otworzył Dyrektor Szkoły, pan Krzysztof Wasiulewski. Mówił o wyzwaniach stojących przed maturzystami, o trudnych i łatwych wyborach, jakich będą dokonywać w najbliższym czasie
i o determinacji w dążeniu do celu, a także o pamięci najlepszych chwil. Do życzeń powodzenia na egzaminach i w życiu dołączyli się goście.

Ważny dla szkolnej tradycji moment nastąpił w chwili przekazania sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego. Z rąk Damiana Sadowskiego, Klaudii Łuby i Pauliny Gwardiak sztandar przejęli Bartosz Dybowski, Sandra Wojno oraz Wiktoria Woroszyło.

Absolwenci wyróżniający się osiągnięciami w nauce, sporcie oraz innych rodzajach aktywności otrzymali nagrody rzeczowe i książki. Nagrodę Starosty Powiatu Zambrowskiego otrzymał Łukasz Modzelewski z klasy IIIb, nagrodą Wójta Gminy Zambrów wyróżniona została Natalia Rybaczewska,
a nagrodą Burmistrza Miasta Zambrów – Joanna Kalata, obie z klasy IIId.

Wręczono także nagrody Dyrektora i indywidualne odznaki Złotego, Srebrnego i Brązowego Asa. Otrzymali je: Łukasz Modzelewski, Joanna Kalata, Natalia Rybaczewska, Gabriel Jakacki, Alicja Gumowska, Urszula Chorodyńska, Natalia Olszewska, Mateusz Skarzyński, Klaudia Wierzbowska i Laura Chrapczyńska.

Swoje wyróżnienia przyznali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, szkolnego kabaretu, gazety szkolnej „Sapere Aude”, zespołu wokalnego i koła recytatorskiego oraz sekcji sportowych.

W imieniu koleżanek i kolegów z młodszych klas absolwentów pożegnała Emilia Jastrzębska z klasy Ib.

Na koniec Dyrektor Szkoły podziękował rodzicom za pomoc w zorganizowanie balu studniówkowego, który odbył się w styczniu. Szczególną ofiarnością wyróżnili się wówczas: Pani Wioletta Szabłowska, Pani Agnieszka Rybaczewska, Pan Artur Gwardiak oraz Pan Wojciech Trzaska.
Serdecznie Państwu dziękujemy w imieniu całej szkolnej społeczności!

Uroczystość zamknęło pożegnalne wystąpienie Patrycji Puchalskiej z IIIa oraz część artystyczna z absolwentami w roli solistów – ostatni raz na naszej scenie zaśpiewali Paulina Tyszka i Mateusz Gierałtowski.
Od poniedziałku, 6 maja, trwają egzaminy maturalne. „Zwyciężać mogą ci, co wierzą, że mogą” – my wierzymy, że poradzicie sobie z tym największym w Waszym dotychczasowym życiu wyzwaniem. Powodzenia!

jm