Strajk

Szanowni Państwo

Obecna sytuacja w oświacie (utrzymujący się brak porozumienia pomiędzy rządem a protestującymi związkami zawodowymi) może doprowadzić do zmian w pracy szkoły. Za strajkiem opowiedziała się większość nauczycieli.

W związku z powyższym informuję, że 10 kwietnia i w kolejnych dniach może dojść  do zmiany organizacji planu pracy szkoły, zwalniania z zajęć i przydzielania zajęć opiekuńczych nauczycielom nie strajkującym.

Podczas strajku szkoła:
1. zapewni uczniom opiekę poprzez organizację zajęć lekcyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych lub organizację zajęć o innym charakterze,
2. będzie informować rodziców i uczniów o zmianach w planie w dotychczasowy sposób, czyli poprzez informacje pisemne od wychowawców i nauczycieli do rodziców
i prawnych opiekunów poprzez dziennik elektroniczny i informacje umieszczone
na stronie internetowej szkoły,
3. zwraca się z prośbą o codzienne sprawdzanie przez uczniów i rodziców wiadomości w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły, szczególnie podczas najbliższych dni.

Uczniowie klas 3 Gimnazjum w dniach 10 – 12 kwietnia przychodzą do szkoły na 8.00 na Egzaminy Gimnazjalne przeprowadzane zgodnie z harmonogramem CKE

Z poważaniem

Dyrektor ZSO w Zambrowie
mgr Krzysztof Wiesław Wasiulewski