Odeszli…

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomości o śmierci dwojga emerytowanych nauczycieli naszej Szkoły, Pani Krystyny Kossakowskiej oraz Pana Bogdana Pankiewicza. Odeszli prawi, rzetelni i życzliwi ludzie, szanowani nauczyciele i wychowawcy.
Pani Krystyna Kossakowska była nauczycielką języka polskiego. W naszym Liceum pracowała w latach 1971 – 1996. Zmarła w dniu 5 lutego 2022 roku.
Pan Bogdan Pankiewicz, związany z naszą Szkołą przez ponad 30 lat, zmarł 23 stycznia 2022 roku. W latach 1977 – 2010 uczył łaciny oraz języka francuskiego.
Łączymy się w bólu z Rodzinami i Najbliższymi naszych śp. Kolegów i Nauczycieli.
Niech spoczywają w pokoju…


Społeczność I Liceum im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie