Mamy brązową odznakę Perspektyw!

11 stycznia opublikowano 24. Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022. Uwzględniane są w nim szkoły, których uczniowie osiągają sukcesy w konkursach i olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Na miejsce w rankingu wpływają też zdawalność egzaminu maturalnego oraz wyniki matury na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym.
Tytułem Brązowej Szkoły honoruje się co roku 1000 najlepszych liceów w Polsce. W rankingu 2022 nasza szkoła jest notowana na 683. miejscu w kraju, co w porównaniu z zeszłorocznym rankingiem oznacza awans o ponad 120 pozycji, i 23. w województwie podlaskim. Jesteśmy dumni z naszego sukcesu, bo świadczy o dobrej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców przekładającej się na jeden z najwyższych w kraju i województwie poziomów zdawalności egzaminu maturalnego.
Jak zatem przedstawiają się wyniki egzaminu maturalnego w naszej szkole na tle powiatu i województwa?
W powiecie zambrowskim do egzaminu maturalnego w roku 2021 przystąpiło 250 osób (nie zgłosił się na egzamin 1 uczeń I LO), absolwentów 6 szkół średnich. 106 osób, czyli ponad 42% wszystkich zdających, to absolwenci I LO im. Stanisława Konarskiego. Z tej liczby 105, czyli 98%, otrzymało świadectwo maturalne! Nie mamy się zatem czego wstydzić, bo zdawalność egzaminu w szkołach całego powiatu zambrowskiego wyniosła 82%.
Jeśli zaś chodzi o miejsce szkół z naszego powiatu na edukacyjnej mapie regionu, to 82% zdawalności egzaminu maturalnego stawia powiat na 4. pozycji w województwie podlaskim. Trzeba zauważyć, że wyprzedzają nas w tym rankingu tylko 3 powiaty: Białystok (zdawalność 87%), powiat bielski (84%) oraz powiat augustowski (83%). Za nami są sąsiadujące z powiatem zambrowskim Łomża (75%), powiat łomżyński (63%) oraz powiat wysokomazowiecki (81%).
Wyniki szkół można sprawdzić na stronie oke.lomza.pl – zakładka Informacje o wynikach/egzamin maturalny/2021r.


jm