Do maturzystów 2023!!

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje o harmonogramie działań związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w formule wynikającej z reformy systemu edukacji.
W części dotyczącej uczniów przygotowujących się do matury w roku 2023 oraz 2024 pojawiły się następujące komunikaty:
1. W dniu 25 lutego na stronie CKE znajdą się projekty aneksów do informatorów (zakładka Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Informatory). Znajdziecie w nich propozycje zmian dotyczących konstrukcji arkuszy maturalnych, listy struktur gramatycznych, których znajomość wymagana jest na egzaminach z języków obcych oraz zadań, które zostały uznane za wykraczające poza zakres zadań egzaminacyjnych.
2. 4 marca 2022 na tej samej stronie w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Materiały dodatkowe zamieszczone zostaną przykładowe arkusze egzaminacyjne.
3. 28-30 września 2022 – matura „próbna” z OKE. Będzie to pierwszy test diagnostyczny – sprawdzi poziom przygotowania uczniów do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych. Materiały przygotują i przekażą do szkół okręgowe komisje egzaminacyjne.
4. 12-22 grudnia 2022 – matura próbna z CKE. Ten sprawdzian obejmie wszystkie przedmioty maturalne zdawane na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym. Szczegółowy harmonogram poznacie w listopadzie.
Obie próby zostaną przeprowadzone w warunkach zbliżonych do obowiązujących na właściwym egzaminie maturalnym. Wyniki mają charakter wyłącznie informacyjny i diagnostyczny – nie otrzymacie za nie ocen cząstkowych.
Opracowano na podst. informacji CKE


jm