„Niepodległość Polski krzyżami się mierzy…”

Tymi słowami dyrektor Szkoły, pan Krzysztof Wasiulewski, przywitał młodzież naszego liceum na uroczystości świętowania 104. rocznicy odzyskania niepodległości. W dniu 10 listopada cała społeczność szkolna zebrała się w sali gimnastycznej o godzinie 13.40, aby wspólnie celebrować odzyskanie wolności przez naszą ojczyznę. Podczas krótkiej przemowy pan dyrektor przybliżył nam karty historii narodu polskiego, który skazany przez zaborców na ponadstuletnie prześladowania oraz tułaczkę nigdy nie przestał walczyć o wyzwolenie, aż do momentu, w którym wzeszła jutrzenka wolności. A stało się to
11 listopada 1918 roku.
Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Zambrowskiego, pan Zbigniew Teofil Jach, który powiedział m.in., że mówiąc o odzyskaniu niepodległości, nie powinniśmy zapomnieć o polskich poetach, muzykach oraz malarzach, którzy swoimi utworami również przyczynili się do wyzwolenia kraju. Pan Starosta zaszczycił nas również recytacją swoich wierszy „11 listopada” oraz „Ojczyzna”.
Część artystyczna, która składała się z montażu poetyckiego oraz występów wokalnych, była przeplatana krótkimi dygresjami historycznymi prowadzonymi przez Weronikę Konarzewską oraz Kamila Żabińskiego, które przypomniały wydarzenia z naszej historii i ich rolę w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków. Cześć artystyczna została przygotowana przez panie Bożenę Rykaczewską i Elżbietę Chmielewską, pana Fabiana Dzieżyca oraz uczniów klasy 2a. Dziękujemy wszystkim, którzy mają swój wkład w apel na Narodowe Święto Niepodległości.
Przypominamy, że Narodowe Święto Niepodległości ustanowione zostało 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 i przywrócone ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989.

Karolina Marczyk, IIIb