Sapere aude…

W dniu 2 października 2023r. w naszej szkole odbył się Dzień Patrona. Dodatkowo był to też dzień ślubowania pierwszoklasistów. Na początku wystąpił nasz dyrektor, Pan Dariusz Grabowski, który przywitał gości i krótko przedstawił  patrona naszej szkoły, Stanisława Konarskiego. Tuż po nim zabrał głos Starosta Powiatu Zambrowskiego, Pan Zbigniew Teofil Jach. Swoje słowa skierował  przede wszystkim do ślubujących tego dnia pierwszoklasistów. Życzył im, aby osiągali takie  wyniki w nauce, które pozwolą im się znaleźć w gronie stypendystów Powiatu Zambrowskiego. W tym miejscu dodajmy, że w dniu 26 września z rąk Starosty Powiatu Zambrowskiego stypendia ufundowane przez Radę Powiatu Zambrowskiego otrzymało 22 naszych uczniów i absolwentów: Małgorzata Jabłonowska, Magdalena Modzelewska, Maria Gałązka, Julia Zakrzewska, Jan Krajewski, Emilia Stańczyk, Paulina Nagalska, Klaudia Borzymowska, Natalia Choińska, Wiktoria Bańkowska, Karolina Sasin, Justyna Jałbrzykowska, Alicja Groszfeld, Maja Dworakowska, Adam Żabiński, Julia Kozikowska, Kinga Loba, Julia Godlewska, Kinga Lubak, Julia Przeździecka oraz Maria Manuela Romanowska.

Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez Panie Wiesławę Iwanicką oraz Elżbietę Chmielewską. Tematem montażu słowno-muzycznego  były reformy wprowadzone przez Stanisława Konarskiego. Udział w przestawieniu wzięli: Jakub Dąbrowski – ksiądz Konarski, Kamil Żabiński, Zofia Tyszko, Kinga Kulesza oraz Wiktoria Bańkowska – jako narratorzy, Sebastian Modzelewski – król, Kuba Modzelewski, Kuba Stańkowski oraz Oskar Modzelewski, którzy wcielili się w role magnatów.

Przygotowaniem muzycznym uczestników zajął się pan Fabian Dzieżyc. W tym roku śpiewaliśmy nie tylko wszystkim znane piosenki typowo patriotyczne, ale też nowe, których jeszcze nie słyszeliśmy. Były to: piosenka Marka Grechuty „Ocalić od zapomnienia”  zaśpiewana przez Kingę Leśniewską oraz piosenka z filmu Mulan „Wierna, odważna i prawa” wykonana w duecie przez Amelię Skarzyńską i Zofię Jakubiak. Dekorację sceny wykonały panie Magdalena Skarzyńska i Edyta Sokół, a oprawą sceniczna i dźwiękową zajął się Bartosz Białokoziewicz.

Dziękujemy wszystkim organizatorom i wykonawcom za wykonaną pracę, a pasowanych pierwszoklasistów witamy jako oficjalnych uczniów naszej szkoły. Mamy nadzieję, że i wam do końca edukacji w naszym liceum będzie przyświecać hasło „Sapere aude”, czyli odważ się być mądrym.

Zofia Jakubiak

Sapere aude