Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020


Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na stronie www.men.gov.pl informację na temat, który jest przedmiotem gorących dyskusji uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów oraz ich rodziców. Ministerstwo przekonuje, że szkoły zapewnią miejsce wszystkim absolwentom, a rekrutacja przebiegać będzie oddzielnie dla absolwentów szkół ośmioletnich i absolwentów gimnazjum.
Absolwenci szkół podstawowych wybierają na nowy rok szkolny: czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum lub branżową szkołę I stopnia dla absolwentów szkół podstawowych.
Absolwenci gimnazjum mają do wyboru: trzyletnie liceum ogólnokształcące lub czteroletnie technikum lub branżową szkołę prowadzoną dla absolwentów gimnazjum.
Kryteria rekrutacji: wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch innych przedmiotów, wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego, szczególne osiągnięcia ucznia, ukończenie szkoły z wyróżnieniem, aktywność społeczna.
W pierwszej kolejności do wybranej szkoły przyjmowani będą laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i konkursów wskazanych w wykazie MEN.
Szczegóły dotyczące rekrutacji, a także najważniejsze terminy zainteresowani uczniowie i rodzice znajdą w ulotce, którą otrzymają na zebraniach w swoich szkołach. W naszej szkole takie zebranie odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 o godzinie 16:00.