Zadania realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie w ramach projektu „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży”

 

Starostwo Powiatowe w Zambrowie i Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie zapraszają placówki oświatowe z terenu powiatu zambrowskiego do udziału w projekcie pt. „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” realizowanym w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017, obszar działania – 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.

Jednostki oświatowe będące współrealizatorami Projektu:


1.     
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Długoborzu,


2.     
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zambrowie,


3.     
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie,


4.     
Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie.

 

W ramach projektu przewidziane są do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Wystawienie przedstawień „Dopalaczom mówimy STOP” o „Mowa nienawiści w Internecie” przygotowanych przez grupy dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu – teatrzyk Kamishibai.

 

2. Przeprowadzenie dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych warsztatów uświadamiających uczniom niebezpieczeństwo zażywania narkotyków, dopalaczy, zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

 

3. Przeprowadzenie, na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zambrowie, warsztatów dla Rodziców dzieci z terenu powiatu zambrowskiego w ramach Akademii Rodzica dotyczących zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, a także konsekwencji tych zachowań.

 

4. Konsultacje ze specjalistą uzależnień od Internetu, dopalaczy, środków psychoaktywnych na terenie Poradni Psychologiczno – Pedgogicznej w Zambrowie.

 

5. Spotkania przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie z uczniami szkół z terenu powiatu zambrowskiego na temat: „Konsekwencje prawne i moralne będące skutkiem uzależnień”.

 

6. Konkurs plastyczny „Bezpieczny Internet” o zasięgu powiatowym na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie.

 

7. Konkurs plastyczny „Dzieci w sieci” przeprowadzony na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych z
terenu powiatu zambrowskiego zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zambrowie.

 

8. Wystawienie spektaklu profilaktycznego „Cybernetyczny sen”, zorganizowane przez Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Zambrowie.

 

9. Konferencja na temat „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży – fonoholizm oraz inne związane z cyberprzemocą – sygnały ostrzegawcze i sposoby pomocy” pod patronatem Łomżyńskiego Biskupa Pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego zorganizowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie.

 

10. Zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt z udziałem przedstawicielisamorządów przez Bursę Szkolną Nr 1 w Zambrowie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych przedsięwzięć będą pojawiać się systematycznie na lokalnych portalach internetowych oraz stronach internetowych szkół  i placówek zaangażowanych w realizację projektu.

 

Projekt dofinansowano w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Całkowita wartość projektu 92 049,00 zł, w tym kwota dotacji 68 987,00 zł i wkład własny Powiatu Zambrowskiego 23 062,00 zł. Okres realizacji projektu do 31 grudnia 2017 r.

 


W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie przystąpił do realizacji projektu pt.: „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, którego koordynatorem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii i aspołecznych zachowań.

 

W ramach projektu Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie realizował następujące zadania:

  1. Konkurs plastyczny „Bezpieczny Internet” o zasięgu powiatowym na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  • Konkurs przyczyni się do zaangażowania dużej grupy dzieci młodzieży oraz ich rodziców w działania uświadamiające niebezpieczeństwa i pułapki uzależnień we współczesnym świecie.
  1. Wystawienie spektaklu profilaktycznego „Cybernetyczny sen”
  • Spektakl przede wszystkim działa na wyobraźnię i skłania do refleksji nad swoim postępowaniem. Dzieci oraz młodzież mogą z łatwością utożsamiać się z jego bohaterami i w trakcie trwania sztuki teatralnej mają możliwość podejmowania w ich imieniu decyzji.
  1. Konferencja na temat: „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży – fonoholizm oraz inne związane z cyberprzemocą  – sygnały ostrzegawcze i sposoby pomocy” pod patronatem Łomżyńskiego Biskupa Pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego
  • Celem konferencji jest ukazanie specyfiki fonoholizmu i cyberprzemocy, ich konsekwencji dla ofiary i sprawcy oraz wskazanie praktycznych rozwiązań i możliwych działań w przypadku zaobserwowania problemu w środowisku uczniowskim.