Mikołajkowa pierwsza pomoc

Wszyscy wiemy, jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna. Udzielenie jej może uratować każdego z nas, kiedy przytrafi nam się jakiś tragiczny wypadek. Aby uświadomić o tym naszych pierwszaków, pan Krzysztof Wasiulewski, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, zaprosił do szkoły specjalnych gości.
5 grudnia na szóstej godzinie lekcyjnej w auli naszej szkoły najmłodsza część społeczności szkolnej gościła strażaków z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie. Spotkanie dotyczyło m. in. pierwszej pomocy oraz prawidłowego udzielenia jej w różnych sytuacjach, które mogą się przydarzyć każdemu z nas. Od początku roku szkolnego klasy pierwsze na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa uczyły się o pierwszej pomocy, sytuacjach, w jakich jej udzielać oraz co najważniejsze, jak prawidłowo postępować, jeżeli jesteśmy świadkami, np. wypadku. Przyszedł czas, żeby podsumować wiedzę zdobytą na lekcjach, a także dowiedzieć się czegoś więcej.
W czasie spotkania, które przeprowadzili strażacy, przypomnieliśmy sobie najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy i utrwaliliśmy algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Następnie zaprezentowano nam prawidłowe wykonanie RKO oraz pozycję boczną bezpieczną (ustaloną).
Przez ostatnich kilka minut strażacy opowiadali nam o swojej pracy i studiach, których ukończenie warunkuje wykonywanie pracy w tym trudnym zawodzie.
Na zakończenie uczniowie i goście otrzymali od św. Mikołaja słodki poczęstunek z okazji mikołajek.

Paulina Zaremba, Id
Sapere Aude