Maraton egzaminacyjny

96 uczniów historycznego, bo ostatniego, rocznika gimnazjum rozpoczęło dziś w naszej szkole egzaminy próbne. Przypominamy, że uczeń kończący naukę w gimnazjum musi się zmierzyć z egzaminami z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wyniki egzaminu w dużym stopniu decydują o miejscu jego dalszej edukacji, dlatego tak ważne jest, by na pół roku przed prawdziwym egzaminem poznał swoje słabe i dobre strony. Diagnozę wiedzy i umiejętności uczniów 3. klasy gimnazjum przygotowali specjaliści z wydawnictwa Nowa Era. Arkusze egzaminacyjne oraz kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie z zaleceniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po wprowadzeniu wyników poszczególnych uczniów do bazy wydawnictwa, nauczyciele i dyrektorzy szkół otrzymają raport, który pozwoli porównać ich osiągnięcia z wynikami ogólnopolskimi.
Próbne egzaminy gimnazjalne zaczęły się dzisiaj, 28 listopada, a zakończą w poniedziałek, 3 grudnia.
Egzamin gimnazjalny 2019 zaplanowany został na 10 – 12 kwietnia 2019 roku.
jm