Sukcesów ciąg dalszy 😉

ROSYJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO – OŚWIATOWE W POLSCE
ZARZĄD STOWARZYSZENIA W BIAŁYMSTOKU

РУССКОЕ КУЛЬТУРНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО В ПОЛЬШЕ
ПРАВЛЕНИЕ В Г. БЕЛОСТОКЕ
WSPÓŁORGANIZATORZY:

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU – WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UWB
POD HONOROWYM PATRONATEM:
KOMISJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH SEJMU RP
ROSYJSKIEGO OŚRODKA NAUKI I KULTURY W WARSZAWIE

XV EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ROSJI
PT. „ROSJA – ROK 1918. 100 LAT KOŃCA EPOKI
IMPERIUM ROSYJSKIEGO”

Uczniowie ZSO w Zambrowie po raz kolejny odnieśli naukowy sukces …
W dniach: 04.04.2018 roku i 19.04.218 roku odbył się dwuetapowy
(składający się z części pisemnej i ustnej) konkurs organizowany przez Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Polsce z siedzibą w Białymstoku.
Była to już XV edycja Konkursu Wiedzy o Rosji
pt. ” ROSJA – ROK 1918. 100 LAT KOŃCA EPOKI IMPERIUM ROSYJSKIEGO”
Udział w nim mogli brać zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów jak i szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie w sumie udział wzięły 64 osoby, uczniowie 21 szkół podstawowych (klasy VII), gimnazjalnych i średnich z Białegostoku, Hajnówki, Łomży, Michałowa, Mielnika, Moniek, Narwi, Suwałk, Sokółki i Zambrowa. W kategorii szkół podstawowych/gimnazjalnych zgłosiło się 33 uczestników, zaś w kategorii szkół średnich (ponadgimnazjalnych) 31 uczestników. Ostateczne wyniki wraz z protokołem Jury przekazało do szkół w tym tygodniu. I tak w kategorii szkół podstawowych (kl.VII)/gimnazjalnych III miejsce ex aequo i tytuł laureata zdobyła Emilia Jastrzębska uczennica klasy IIIag Gimnazjum w Zambrowie, której opiekunem jest Pani Jolanta Makarewicz. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Grand Prix zdobyła Małgorzata Czajkowska uczennica Kl. IID I Liceum im. S. Konarskiego w Zambrowie, przygotowywana pod kierunkiem Pani Grażyny Kośnik, II miejsce ex aequo zajęły jej koleżanki ze szkoły: Julia Komorowska z klasy IIC (opiekunem jest Pani Grażyna Kośnik) i Julia Gałązka z klasy IC przygotowywana pod kierunkiem Pani Jolanty Makarewicz. Wszystkim wyróżnionym jak i ich opiekunom należą się ogromne gratulacje ponieważ konkurs ten charakteryzuje się dużym stopniem trudności. Wymagana jest nie tylko ogólna wiedza dotycząca Rosji, ale także dobra znajomość języka rosyjskiego, bo to w nim uczniowie udzielali odpowiedzi. Jury podkreśliło bardzo wysoki, wysoki bądź dobry poziom wiedzy większości uczestników części finałowej – ustnej konkursu, a w tym wszystkich 21 Laureatów Konkursu zarówno w kategorii gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Jeszcze raz gratulujemy uczniom i ich opiekunom kolejnego sukcesu.