Znowu… Nareszcie… A może dopiero? Wakacje!!!

Zaczęły się w piątek, 22 czerwca, a ogłosił je Dyrektor naszej szkoły, Jan Pilch, na uroczystości, która odbyła się w hali sportowej. Wśród gości obecni byli: wicestarosta Powiatu Zambrowskiego, Stanisław Rykaczewski, Wójt Gminy Zambrów, Jarosław Kos, dyrektor Bursy Szkolnej, Iwona Romanek oraz Anna Skarzyńska, przewodnicząca Rady Rodziców.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu do zgromadzonych uczniów, rodziców, nauczycieli i gości przemówił Dyrektor szkoły. W swoim wystąpieniu wyraził nadzieję, że miniony rok nie został zmarnowany i wszyscy są zadowoleni z efektów własnej pracy. „Lubię tu przychodzić – mówił o naszej szkole pan Dyrektor –. Zawsze mogę liczyć na pomoc i ciekawe pomysły”. Zakończył życzeniami dobrych wakacji i apelem o bezpieczne zachowania podczas letniego wypoczynku.
Następnie odbyło się uroczyste pożegnanie nauczycieli, którzy podjęli decyzję o odejściu na emeryturę. Od wrześnie nie będą już z nami pracować Mirosław Ciepliński, Elżbieta Truchel i Danuta Krajewska. „Wszystkich łączyła pasja zawodowa, wszyscy nie szczędzili czasu dla szkoły, dlatego tak smutne jest z nimi rozstanie” – powiedział pan Dyrektor.
Ze szkołą żegna się również nauczycielka języka rosyjskiego, Jolanta Makarewicz, która odchodzi z powodów organizacyjnych.
Następnie głos zabrał wicestarosta Powiatu Zambrowskiego, Stanisław Rykaczewski. Pogratulował dobrych wyników uczniom i nauczycielom i życzył im słonecznych wakacji. Odczytał też list na wakacje skierowany do zebranych przez Posła na Sejm RP, Jarosława Zielińskiego, oraz poinformował o odznaczeniu nauczycielki historii, Marii Dąbrowskiej, Brązowym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP.
Z wakacyjnymi życzeniami zwrócili się też Wójt Gminy Zambrów, Jarosław Kos i przewodnicząca Rady Rodziców, Anna Skarzyńska.
Teraz nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów uczniom wyróżniającym się w nauce, sporcie i innych formach aktywności pozalekcyjnej. Nagrody otrzymali wszyscy uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen wyższą niż 4,75. Rodzicom tych uczniów wręczono listy gratulacyjne.
Najlepszą uczennicą Liceum Ogólnokształcącego została w roku szk. 2017/2018 uczennica klasy Ic Julia Gałązka, a najlepszą uczennicą Gimnazjum Julia Dębek z IIIb. Dodajmy, że Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniowały kandydaturę Julii Gałązki do stypendium Prezesa Rady Ministrów.
A oto najlepsi absolwenci Gimnazjum. Są wśród nich nie tylko doskonali uczniowie (średnia ocen powyżej 5,0), ale i finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych oraz dobrzy sportowcy: Maciej Śledziewski, Igor Jastrząb, Hubert Konopka, Sylwia Świerdzewska, Aleksandra Krajewska, Agnieszka Krajewska, Julia Babińska, Katarzyna Tyszka, Wiktoria Baczewska, Dominika Mieczkowska, Weronika Dąbrowska i Julia Sroka.
W sumie na koniec roku szkolnego wyróżnionych zostało 31 gimnazjalistów i 36 uczniów liceum. Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Najlepsi licealiści otrzymali ponadto brązowe i srebrne odznaki dla uczniów wyróżniających się w nauce i życiu społecznym szkoły.
Wójt Gminy Zambrów, Jarosław Kos, wręczył swoje nagrody laureatom konkursów historycznego (Igor Jastrząb i Hubert Konopka) i matematycznego (Maciej Śledziewski) oraz drużynie aerobiku sportowego.
Nagrodami i dyplomami uhonorowani zostali także uczniowie, którzy wyróżnili się aktywnością lub wynikami w:
• akcji „Komórkomania” – rejestrowanie potencjalnych dawców szpiku kostnego dla osób z nowotworami (7 osób z klasy Id),
• kole recytatorskim i teatrzyku „Antrakt”,
• chórze szkolnym „Cantylena”,
• Samorządzie Uczniowskim,
• sekcjach sportowych,
• konkursie matematycznym „Kangur”,
• szkolnym dyktandzie literackim.
Uroczystość zakończyły występy dziewcząt z zespołu „Cantylena”.