XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

W dniu 7 czerwca 2018 roku klasa II d LO wraz z opiekunami: p. Beatą Rakoczy, p. Andrzejem Gniazdowskim i p. Elżbietą Truchel udała się do Białegostoku, aby wziąć udział w XVI Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

 
Celem naszej grupy było wzięcie udziału w dwóch zajęciach laboratoryjnych zorganizowanych na Uniwersytecie Medycznym w Zakładzie Syntezy i Środków Leczniczych oraz w Zakładzie Chemii Organicznej, zwiedzenie parku i pałacu Branickich oraz zapoznanie się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Medycznego.
 
Uczniowie podczas zajęć praktycznych ćwiczyli techniki rozdzielania mieszanin, m.in.: metodę ekstrakcji ciągłej w aparacie Soxhleta, ekstrakcję jodu- chloroformem -z wodnego roztworu jodku potasu; uczyli się technik chromatografii cienkowarstwowej, przeprowadzali sączenie pod ciśnieniem normalnym i zmniejszonym, dekantację.
Podczas kolejnych zajęć laboratoryjnych z chemii organicznej uczniowie ćwiczyli metody wykrywania grup funkcyjnych, wykonywali np. próbę Tollensa z użyciem roztworu glukozy.
 
Pomiędzy zajęciami w laboratoriach wzięliśmy udział w otwartych zajęciach odbywających się na placu przed Pałacem Branickich, gdzie mieści się UM w Białymstoku. A tam można było zapoznać się z  metodą szycia chirurgicznego, uzyskać porady kosmetologiczne, wykonać pomiar ciśnienia i analizę składu ciała. Razem z adeptkami położnictwa przećwiczyć metodę chustowania, wziąć udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy, od studentów dietetyki dowiedzieć się, jak przygotować – a następnie wspólnie degustować – odżywcze koktajle na upalne dni. 
Później zwiedziliśmy również  Muzeum Farmacji, do którego w tym dniu wstęp był bezpłatny.
 
Uczniowie praktycznie i w ciekawy sposób zapoznawali się z kierunkami studiów w UM. 
Ponieważ już za rok staną przed wyborem dalszej drogi kształcenia – informacje zdobyte podczas wyjazdu do Białegostoku są dla nich bardzo cenne. 
Dzięki nim mogą łatwiej wybrać swoje przedmioty maturalne i zaplanować kierunki studiów, u większości osób – jak na klasę biologiczno-chemiczna przystało – związaną z kierunkami medycznymi.