XV Edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej

Uczniowie ZSO w Zambrowie wśród laureatów

XV Edycji  Konkursu Recytatorskiego  Poezji  Rosyjskiej

  1. pt. Rosyjska Poezja Religijna

XV  Конкурсa  Художественного  Чтения  Русской  Поэзии

PусскAя  религиозная  поэзия

organizowanego przez Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Polsce Zarząd Stowarzyszenia w Białymstoku, Uniwersytet  w  Białymstoku  –  Wydział  Pedagogiki  i  Psychologii  UwB przy współpracy Stowarzyszenia Współpracy POLSKA-WSCHÓD pod  Honorowym  Patronatem:

Komisji  Mniejszości  Narodowych  i  Etnicznych  Sejmu RP

РОССОТРУДНИЧЕСТВA  –  Rosyjskiego  Ośrodka  Nauki  i  Kultury
w  Warszawie

W piątek dotarły oficjalne wyniki i protokół konkursu, który  odbył się 28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, do którego   przystąpiło 45 uczestników,  w tym: 16 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, 20 w kategorii szkół gimnazjalnych oraz 9 w kategorii szkół podstawowych. Jury po przesłuchaniach w czterech komisjach postanowiło do części Finałowej Konkursu dopuścić następujących uczestników Konkursu w łącznej ilości 26 osób, a w tym: 5 w kategorii szkół podstawowych, 10 w kategorii szkół gimnazjalnych, oraz 11 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Jury podkreśliło bardzo dobry i wyrównany poziom reprezentowany przez wszystkich  laureatów w kategorii szkół gimnazjalnych, co przełożyło się m.in. na kilka nagród ex-aequo w tej kategorii. Jury w kategorii szkół ponadgimnazjalnych postanowiło nie przyznawać nagrody Grand Prix. Postanowiono również o warunkowym przyznaniu I-miejsca (minimalna większością głosów) w tej kategorii. W kategorii szkół gimnazjalnych II miejsce (ex aequo) zajęła uczennica  Gimnazjum w Zambrowie Alisa  Farapanova  oraz III miejsce (ex aequo) zajął uczeń  Gimnazjum w Zambrowie  Rustam Prohvatilo, oboje przygotowywani pod kierunkiem Pani Grażyny Kośnik – nauczycielki języka rosyjskiego, także wyróżnienia (ex aequo) zdobyli uczniowie tego Gimnazjum: Rustam Prohvatilo  i Dymytro  Soloviov  obaj przygotowywani przez Panią Marzannę Słaby – nauczycielkę języka rosyjskiego i angielskiego. Uczestnikami części finałowej byli także podopieczni Pani Grażyny Kośnik: Timur Bajenko z Gimnazjum i Emilia Jałbrzykowska z I LO. Wszystkim nagrodzonym uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy sukcesu.