Wojewódzkie konkursy przedmiotowe – podsumowanie – rok szkolny 2016/2017


W Gimnazjum ZSO w Zambrowie dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się konkursy przedmiotowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. W tym roku szkolnym przystąpiło do wszystkich konkursów 129 uczniów, z których do etapów rejonowych zakwalifikowało się 22 uczniów.

Finały  Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych odbyły się w marcu. Wzięło w nich udział 6 uczniów naszej Szkoły.

Najwięcej radości sprawili nam uczniowie klasy I dg: Alisa Farapowa i Timur Bajenko, którzy w Wojewódzkim Konkursie Języka Rosyjskiego uzyskali tytuł laureata, natomiast uczeń klasy III dg Milan Leonow jest finalistą tego konkursu. Gratulujemy uczniom i ich  opiekunkom, pod kierunkiem których przygotowywali się nasi gimnazjaliści:

Pani Grażynie Kośnik (kl Idg) i Pani Jolancie Makarewicz (kl III dg).
W Wojewódzkim Konkursie Historycznym Natalia Soczyńska – kl IIIdg i Hubert Konopka – kl II bg uzyskali tytuł finalisty. Oboje przygotowywali się pod kierunkiem Pani Wiesławy Iwanickiej.

Podobnie tytuł finalisty uzyskała Wiktoria Woroszyło – kl IIIag w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym, którą przygotowywała  Pani Aniela Bobryk.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom sukcesów i na zakończenie warto dodać, że wszyscy laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są zwolnieni odpowiednio z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, otrzymując  50 punktów (maksymalną  ilość).

M. G.