W reżimie sanitarnym, ale w szkole…

Blisko 400 uczniów naszego liceum, w tym prawie 100 pierwszoklasistów, oraz 36 nauczycieli rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. W całym kraju jest to, jak podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki, około 4,6 mln uczniów i 500 tys. nauczycieli.

Nowi uczniowie będą się uczyć w 4 klasach o 5 profilach: matematyka – fizyka, język polski – historia, biologia – chemia, matematyka – geografia, język polski – wiedza o społeczeństwie. Język angielski we wszystkich klasach będzie realizowany w zakresie rozszerzonym.

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w związku z sytuacją  pandemiczną miała charakter mniej uroczysty niż zazwyczaj. Odbyła się oddzielnie dla uczniów klas pierwszych i uczniów klas drugich i trzecich.

Do zgromadzonych w hali sportowej przemówił Dyrektor Szkoły, Krzysztof Wasiulewski. Zapoznał on  obecnych z najważniejszymi regulacjami dotyczącymi organizacji pracy w nadchodzącym roku oraz odczytał list Ministra Edukacji i Nauki skierowany do uczniów,  nauczycieli i rodziców. Życząc pierwszoklasistom sukcesów podczas „przygody z nauką”, którą rozpoczynają w naszej szkole, zaapelował do wszystkich o „uśmiech, przyjazny gest i dobre słowo”.

Dyrektor Szkoły mówił też o wyzwaniach zdrowotnych związanych z pandemią. Zapowiedział realizację programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz programu wyrównywania braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów wynikających z nauki na odległość. Zwrócił też uwagę na konieczność przestrzegania zasad higieny określonych w rozporządzeniu ministerialnym.

Radę Rodziców reprezentowała w naszej uroczystości Pani Magdalena Stańczyk, z ramienia Policji uczestniczyła w niej sierżant Marta Jabłońska.

jm