Sesja historyczna – „Dlaczego narodziła się Solidarność?”

28 listopada około godziny 10:40 rozpoczęła się sesja historyczna na temat: „Przebudzenie mocy” czyli rzecz o początkach Solidarności. Na uroczystość przygotowaną przez młodzież naszej szkoły pod kierunkiem pani profesor Marii Dąbrowskiej zaproszony został gość specjalny – naoczny świadek tamtych wydarzeń – pan Marek Rutkowski. Uczniowie przedstawili nam najpierw sytuację kraju po drugiej wojnie światowej, a następnie stan ekonomiczny i polityczny, w jakim się znajdował. Wypowiedzi uzupełnianie były prezentacjami i krótkimi filmami dotyczącymi NSZZ „Solidarność”, dzięki czemu sesja nie była nużąca. Na uwagę zasługuje przygotowanie wielu zdjęć z tamtego okresu, które pozwoliły nam zobrazować sobie wszystkie wydarzenia. Uroczystość ta była o tyle inna, że uczniowie i goście mieli okazję wysłuchać osoby, która tworzyła tę historię. Jak powiedział dyrektor naszej szkoły, pan Jan Pilch, „Ta najnowsza, najbliższa historia nie spotkała się jeszcze z pełną odsłoną i materiałów na ten temat nie ma. Dlatego też kilka lat temu postawiliśmy taki cel, aby właśnie tę historię najnowszą, związaną z naszymi stronami, z naszą małą ojczyzną, młodzieży przybliżać”. Wszystko było przeprowadzone w formie wywiadu. Pan Marek Rutkowski z zaangażowaniem opowiadał zebranym o terrorze jaki wówczas panował, oraz o poświęceniu na jakie decydowali się związkowcy. Gość odpowiadał na pytania dotyczące strajków, działania i zasług Solidarności na terenie Zambrowa. Dla wielu zebranych na uroczystości informacje te okazały się być czymś zupełnie nowym. Jest to chyba najlepsze potwierdzenie słuszności organizowania tego typu konferencji. Myślę, że teraz każdy potrafi odpowiedzieć na pytanie będące hasłem sesji- „Dlaczego narodziła się Solidarność?”. Powstała po to, aby obalić totalitarne rządy oraz dać wolność i godne życie całemu społeczeństwu polskiemu. Przyniosła też wolność krajom całego bloku sowieckiego. Każdy z nas powinien być tego świadomy i pamiętać o tej niezwykłej, bohaterskiej części historii naszego narodu.