SESJA EKOLOGICZNA 2024 pod hasłem: „Mały plastik – duży problem”

Tradycją naszej szkoły stały się coroczne Sesje Ekologiczne, w których poruszamy bardzo ważne zagadnienia związane z ochroną środowiska, klimatem czy właściwą gospodarką surowcami naturalnymi, a także problemami żywieniowymi i zdrowym stylem życia.
W dniu 23 kwietnia 2024 roku w naszym liceum odbyła się kolejna Sesja Ekologiczna – pod hasłem: „Mały plastik – duży problem” przygotowana i przeprowadzona przez uczniów klasy IIe wraz z wychowawczynią – p. Małgorzatą Grudzińską. Oprawę plastyczną zapewnili uczniowie klasy IIId wraz z wychowawczynią – p. Beatą Rakoczy.
W trakcie spotkania uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście poznali zagadnienia związane z mikroplastikiem, uświadamiając sobie jego negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.
Mikroplastikiem nazywa się cząsteczki tworzywa sztucznego o wielkości mniejszej niż 5 milimetrów, głównie polipropylenu, polietylenu i polistyrenu. Mikroplastik może przedostać się do organizmu człowieka poprzez spożywanie zanieczyszczonych produktów spożywczych, wody czy oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.
Naukowcy znajdują dziś drobinki tworzyw sztucznych wszędzie: w powietrzu, glebie, morzach i oceanach  Mikroplastik spada z deszczem i zalega w śniegu, znajduje się na dnie Rowu Mariańskiego i na Mount Everest. Szacuje się, że plastik płynie w ponad 72% kranów na świecie i jest w aż 90% wód butelkowanych.
Skutki zdrowotne takiego narażenia mogą być dla ludzi bardzo poważne, włączając w to problemy hormonalne, alergie czy nawet choroby nowotworowe.
Uczniowie klasy II e przedstawili film, w którym przeprowadzili wywiady ze szkolnymi kolegami i niektórymi nauczycielami pytając ich o to, jak pakują swoje kanapki do szkoły. Okazało się, że tylko część uczniów świadomie unika jednorazowych plastikowych opakowań wybierając opakowania wielorazowego użytku, opakowania papierowe lub szklane butelki na wodę oraz termosy.
Podczas pokazu slajdów uczniowie zaprezentowali również dość drastyczne zdjęcia zwierząt zaplątanych w resztki sieci, pływających wśród plastikowych odpadów, umierających z powodu zjedzonego plastiku.
Kolejny film, zrealizowany przez uczniów w sklepie spożywczym pokazał, że konsumentom oferuje się opakowania do żywności jedynie z tworzyw sztucznych.
Uczniowie prowadzący sesję podkreślali konieczność zmniejszenia zużycia jednorazowych plastikowych produktów takich jak butelki, opakowania czy jednorazowe sztućce i stosowanie alternatywnych rozwiązań takich jak szkło czy materiały naturalne, biodegradowalne.
Pod koniec wystąpienia uczniowie przekazali informacje na temat ważnych zmian legislacyjnych, które zostaną wprowadzone w naszym kraju już od 1 lipca 2024 roku. Dotyczą one m. in. zakazu sprzedaży plastikowych sztućców, kubków, talerzy i słomek do napojów, jednorazowych opakowań na żywność i napoje. Ustawa ta wprowadza również obowiązek specjalnego oznakowania produktów zawierających tworzywa sztuczne oraz konieczność selektywnej zbiórki co najmniej 90 proc. jednorazowych plastikowych butelek i metalowych pojemników na napoje do 2029 roku. Zostaną też wdrożone systemy zwrotu kaucji dla tych rodzajów opakowań.
Po wystąpieniu uczniów głos zabrał p. dyrektor Dariusz Grabowski, który również przedstawił kilka ciekawych informacji na temat mikroplastiku.
Sesja ekologiczna w naszym liceum była nie tylko okazją do edukacji i pogłębienia wiedzy, ale również zachętą do większej dbałości o środowisko naturalne oraz własne zdrowie.
Mamy nadzieję, że zwiększenie świadomości uczniów i ich rodzin będzie służyło podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych. Przyczyniając się do działań na rzecz ochrony naszej planety tworzymy bardziej ekologiczną przyszłość dla nas wszystkich.

B.R.