PRACA DLA MŁODYCH – Europejski Rok Młodzieży

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie informuje, iż Europejski Urząd Koordynacji EURES działający w Europejskim Urzędzie ds. Pracy (ELA) w ramach „Europejskiego Roku Młodzieży” rozpoczął kampanię informacyjną EURES pod nazwą Jobs for young people – Praca dla młodych.

Komisja Europejska (KE) przyznała, że pandemia COVID-19 pozbawiła młodych ludzi wielu możliwości, a wysokie wskaźniki bezrobocia wśród tej grupy nadal świadczą o tym, że jest to wyzwanie dla państw członkowskich. W związku z tym KE zobowiązała się wesprzeć młodych ludzi,  a nadrzędnym celem jest wspieranie ich rozwoju.

Aktywność zawodowa młodych ludzi w Polsce pozostaje niska, co w znacznej mierze wynika z kontynuacji przez nich kształcenia. Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15-29 lat zmniejszył się w Polsce z 54,4% w 2019 r. do 51,6% w 2020 r. Nie jest to sytuacja zaskakująca, bowiem ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane w obliczu pandemii znacznie silniej dotknęły osoby młode, często zatrudnione na niestabilnych umowach o pracę, i to nie tylko w Polsce, ale w większości krajów. 

W tym kontekście nasze działania w ramach kampanii mają na celu:

  • podniesienie świadomości wśród młodych ludzi na temat usług sieci EURES,
  • zwiększenie puli młodych osób korzystających ze wsparcia EURES przede wszystkim w zakresie:
    • informacji na temat bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą na unijnym rynku pracy, 
    • wsparcia podczas i po rekrutacji międzynarodowej, 
    • doradztwa na temat potrzeb unijnych rynków pracy na konkretne umiejętności,
    • informacji o tendencjach na europejskich rynkach pracy, co może ułatwić świadome wybory zawodowe.

Zapraszamy do śledzenia kampanii w mediach społecznościowych używając #EURES4Youth oraz sprawdzania działań w kalendarzu wydarzeń na:        

https://eures.praca.gov.pl/pl/w/praca-dla-mlodych-europejski-rok-mlodziezy?redirect=%2Fstrona-glowna

Kampania potrwa od 21 listopada 2022 r. do 28 lutego 2023 r.