Maturzyści „na salonach”.

9 września, jak co roku, nasi maturzyści uczestniczyli w organizowanym przez pismo „Perspektywy” Salonie Maturzystów. Spotkanie odbyło się w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Wszyscy zainteresowani mogli zdobyć informacje na temat procedur egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zwłaszcza na poziomie rozszerzonym, tradycyjnie też na terenie kampusu zobaczyliśmy stoiska uczelni wyższych – w tym roku było ich tak dużo, że maturzyści mówią, że po zapoznaniu się z ofertą są gotowi, by podjąć  decyzję w sprawie dalszego kształcenia. Niżej krótka relacja

Zuzi Choińskiej z IIIa.