Gazetka

Tytuł gazety: Sapere aude
Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie
W roku szk. 2018/2019 do gazety „Sapere Aude” piszą: Natalia Zaremba, Magdalena Modzelewska, Julia Saniewska, Piotr Kozikowski, Zuzanna Choińska, Wiktoria Długoborska, Weronika Duchnowska, Kinga Bączyk.
Opieka redakcyjna: Joanna Mrozowska
Skład i księgowość: Robert Mrozowski
Częstotliwość ukazywania się: 6 – 7 razy w ciągu roku szkolnego
Sposób finansowania czasopisma: pismo finansuje się ze sprzedaży nakładu (koszty papieru i utrzymania drukarki laserowej – zakup tonera i bieżąca konserwacja sprzętu, nagrody dla najlepszych redaktorów)
Jednorazowy nakład numeru: około 120 egzemplarzy
Forma kolportażu: sprzedażą pisma zajmują się redaktorzy gazety
Polityka redakcyjna: Jako publikacja przeznaczona dla uczniów naszej szkoły czasopismo zajmuje się niemal wyłącznie problematyką wewnątrzszkolną. Nie streszczamy i nie przedrukowujemy żadnych materiałów publikowanych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej – wszystkie artykuły przygotowywane są specjalnie dla naszej gazetki. Zawartość pisma (stałe działy, cykle artykułów): informacja („Remanenty”), wywiady (np. z nauczycielami w konwencji „Kowalski! Do tablicy!), recenzje obejrzanych spektakli teatralnych lub filmów i przeczytanych książek (dział „Lektury spod ławki”), artykuły popularyzujące turystykę po najbliższej okolicy („Bierzemy misia w teczkę”), artykuły na temat egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, sprawozdania z różnych ważnych dla szkoły wydarzeń i uroczystości, horoskopy i psychozabawy oraz „Powiedziało się… (uczniom lub nauczycielom)”. Naszą największą bolączką jest niemożność (z uwagi na wysokie koszta) wydawania gazety w bardziej atrakcyjnej szacie graficznej.

Numery Sapere Aude z roku szkolnego 2018/2019
Numery Sapere Aude z roku szkolnego 2017/2018

 

Numery Sapere Aude z roku szkolnego 2016/2017

Numery Sapere Aude z roku szkolnego 2015 / 2016

Numery Sapere Aude z roku szkolnego 2014 / 2015

  

Numery Sapere Aude z roku szkolnego 2013 / 2014

 


Numery Sapere Aude z roku szkolnego 2012 / 2013


Numery Sapere Aude z roku szkolnego 2011 / 2012

Numery Sapere Aude z roku szkolnego 2010 / 2011

 

Numery Sapere Aude z roku szkolnego 2009 / 2010

Numery Sapere Aude z roku szkolnego 2008 / 2009

Numery Sapere Aude z roku szkolnego
2007 / 2008