„Ścisłe nauki i dobre chęci – to nas kręci!” – ZAKOŃCZONY

logo

Pragniemy poinformować, iż Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie w roku szkolnym 2016/2017 realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn.

„Ścisłe nauki i dobre chęci – to nas kręci!”

Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

Okres realizacji projektu 2016.09.01 – 2017.08.31

Wartość projektu 141 393,50

Dofinansowanie ogółem 133 942,50, w tym z EFS 122 543,23

Celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wyposażenie uczniów w umiejętności służące podnoszeniu kwalifikacji po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.

Projekt skierowany był do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Zambrowie. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 62 uczniów.
Projekt przewidywał następujące działania :

 • Zajęcia z matematyki na poziomie rozszerzonym (dla 14 uczniów / 40 godzin)
 • Zajęcia z matematyki systematyzujące i poszerzające wiedzę (dla 14 uczniów / 40 godzin)
 • Zajęcia z informatyki – tworzenie i administrowanie stroną internetową szkoły (dla 10 uczniów / 50 godzin)
 • Zajęcia z informatyki – komputerowy skład tekstu (dla 10 uczniów / 40 godzin)
 • Zajęcia z fizyki (dla 14 uczniów / 40 godzin)
 • Zajęcia z języka angielskiego na różnym poziomie zaawansowania dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie (5 grup po 12-14 uczniów / 60 godzin)
 • Zajęcia z przedsiębiorczości dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie (4 grupy po 15-16 uczniów / 8 godzin)
 • Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas trzecich (2 grupy po 15 uczniów / 6 godzin)
 • Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego (dla 30 uczniów / 3 godziny)
 • Zajęcia w lokalnym przedsiębiorstwie dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie (4 grupy po 15-16 uczniów / 2 godziny)

Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w 3-dniowym wyjeździe edukacyjnym do Trójmiasta. W planie wycieczki, m.in.:

 • Pomorski Park Naukowo – Technologiczny / Centrum Nauki Experyment,
 • Akwarium Gdyńskie,
 • Europejskie Centrum Solidarności,
 • Centrum Hewelianum, gdzie można nie tylko eksperymentować na interaktywnych wystawach, ale także przenieść się „W krainę ciekłego mrozu”, czy też wybrać się „Z linijką na Słońce”.
 • firma produkcyjna w Gdańsku: EDF Polska SA Oddział Wybrzeże, która produkuje energię cieplną i energię elektryczną w technologii tzw. skojarzenia.

UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ BEZPŁATNY

Rekrutacja do projektu trwała do 4 listopada 2016.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Monika Androsiuk – koordynator projektu

Marzanna Anna Słaby – specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości

Magdalena Gosiewska – specjalista ds. rekrutacji

Wycieczka w lokalnym przedsiębiorstwie

Wycieczka w Trójmieście

Wizyta Św. Mikołaja dla uczestników projektu

Zajęcia