Powitaliśmy wiosnę

Nasza szkoła tak witała wiosnę :3