Lektury gimnazjum

Klasa II

Lektury obowiązkowe

Biblia (Księga Rodzaju – wygnanie z Raju i Księga Wyjść – wędrówka do Ziemi Obiecanej)

Bogurodzica

M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego (frag.)

J. Twardowski, Sprawiedliwość, O maluchach. Pan Jezus niewierzących, Zaufałem drodze

J. Iwaszkiewicz, Ikar

A. Kamiński. Kamienie na szaniec

J. Kochanowski, wybór pieśni, np. Serce roście, Treny

Legendy arturiańskie

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (frag.), np. Niepewność, Żegluga

T. Różewicz, np. Jak dobrze, Prawa i obowiązki

J. Tuwim, wybór wierszy, np. Przy okrągłym stole, Kwiaty polskie (frag.)

Literatura regionalna – dowolny tekst

S. Barańczak, NN próbuje przypomnieć sobie słowa modlitwy, Pan tu nie stał, Spójrzmy prawdzie w oczy

M. de Cervantes, Don Kichote (frag.)

K. I. Gałczyński, Teatrzyk Zielona Gęś

W. Gombrowicz, Ferdydurke (frag.)

Z. Herbert, np. Modlitwa do Pana Cogito, Kamyk

Homer, Odyseja (frag.)

B. Leśmian, np. Urszula Kochanowska

Cz. Miłosz, np. Który skrzywdziłeś

Molier, Skąpiec

S. Mrożek, np. Na pełnym morzu

C.K Norwid, np. Moja piosenka II, Pielgrzym

H. Sienkiewicz, Latarnik

J. Słowacki, np. Testament mój, Smutno mi, Boże

E. Stachura, np. Życie to nie teatr. Co warto

W. Szymborska, np. Nic dwa razy, Muzeum

Wybrane przykłady korespondencji literackiej, np. listy H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, J. N. Iwaszkiewicza

H. Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów

A. de Saint Exupery, Mały Książę

S. Żeromski, Syzyfowe prace; Dzienniki (frag.)

Wybrana powieść młodzieżowa (np. M. Musierowicz, E. Nowackiej, K. Siesickiej, H. Snopkiewicz, E. Niziurskiego, A. Bahdaja)

Klasa III


Lektury obowiązkowe

Biblia (Księga Rodzaju- stworzenie świata, Przypowieść o talentach)

K. K. Baczyński, wybrane wiersze (np.: Przypowieść, Modlitwa do Bogarodzicy)

J. Gaarder, Świat Zofii (frag. Dotyczące filozofii św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu)

J. Kochanowski, wybrane psalmy, Pieśń świętojańska o Sobótce

Mity greckie (powstanie świata)

M. Białoszewski, wybrane wiersze (np.: Przesuwa się, przegwieżdża)

S. Grochowiak, wybór wierszy (np.: Rozmowa o poezji, Pocałunek – krajobraz, Brueghel II)

S. Lem, Tyberiada

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (frag.) i wybrane liryki (np.: Nad wodą wielką i czystą), wybrany sonet

Cz. Miłosz, Dolina Issy (frag.), wybrane wiersze (np. Wiara, Nadzieja, Miłość)

J. R. R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem

Literatura regionalna – dowolny tekst

Współczesna powieść zaproponowana przez uczniów lub nauczyciela

Wybór poezji barokowej (np.: Z. Morsztyn,

J. A. Morsztyn, J. Potocki)

D. Alighieri, Boska Komedia (frag.)

A. Czechow (wybrana nowela)

Dzieje Tristiana i Izoldy

Z. Herbert, wybrane wiersze (np.: Sprawozdanie z raju. Pan Cogito a ruch myśli, Dusza Pana Cogito)

G. Herling – Grudziński, wybrane opowiadania

Horacy, Ody (wybór)

S. Mrożek, wybrane opowiadanie (np. Ten, który spada, Rewolucja)

B. Pus, Faraon

M. Rej, Żywot człowieka poczciwego (frag.)

J. Słowacki, Balladyna (frag.)

Sofokles, Antygona

Szekspir, Romeo i Julia

W. Szymborska, wybrane wiersze (np. Radość pisania, Okno)

S. Wyspiański, Wesele (frag.)

K. I. Gałczyński, wybrane wiersze (np. Zaczarowana dorożka)

B. Leśmian, wybrane wiersze (np. Dziewczyna, W malinowym chruśniaku)

C. K. Norwid, wybrane wiersze (np. Fortepian Szopena, Daj mi tę wstążkę błękitną)

Wybrana powieść młodzieżowa (np. M. Musierowicz, E. Nowacka, K. Siesicka, H. Snopkiewicz, E. Niziurski, A. Bahdaj)