Odpowiedź „Zadanie Poissona”

Aby  rozlać  wino  na  połowy  trzeba  było  przelać  go  aż  7  razy