Wykaz podręczników na rok szkolny 2024/2025


Dlaczego warto wybrać I Liceum Ogólnokształcące
w Zambrowie

Nasza szkoła zapewnia:

 • rzetelne przygotowanie do egzaminu dojrzałości 
 • wysoki poziom zdawalności matur – 98% w roku szkolnym 2022/2023 (od lat szkoła otrzymuje znak jakości – tytuł Brązowej Szkoły w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Perspektyw)
 • doświadczoną kadrę pedagogiczną, wśród której jest aż 19 egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 • najlepszym uczniom możliwość uzyskania Stypendium Starosty Powiatu Zambrowskiego (w roku ubiegłym 22 uczniów naszej szkoły spośród 26 uczniów z zambrowskich szkół ponadpodstawowych otrzymało to stypendium), a wybitnym uczniom możliwość uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów 
 • bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne uczniów
 • możliwość pozostawienia podręczników oraz rzeczy osobistych w szafkach 

W szkole funkcjonuje:

 • Samorząd Uczniowski – aranżuje różnorodne imprezy integrujące uczniów szkoły, przykładami takich akcji są dzień piżamy, dzień bez plecaka i torebki, Mikołajki
 • Szkolne Koło Wolontariatu – działa na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, z pasją i zaangażowaniem organizuje zbiórki, kiermasze i wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży oraz uczestniczy w akcji Szlachetna Paczka
 • Szkolny Klub Sportowy z sekcjami siatkówki, piłki nożnej (futsal) i aerobiku. Dodatkowo prowadzone są zajęcia dla cheerleaderek
 • Koło artystyczne – kształtuje kreatywność, pozwala poznawać nowe metody wyrażania się poprzez sztukę
 • Koło teatralne „Antrakt” – umożliwia rozwijanie talentu aktorskiego, zespół ma w swoim repertuarze arcydzieła polskiej i światowej klasyki

W kalendarz uroczystości wpisała się ogólnopolska akcja  „Narodowe Czytanie”, impreza nie tylko promuje czytelnictwo, ale i integruje społeczność szkolną. Młodzież naszej szkoły  uczestniczy w realizacji zadań o charakterze ekologicznym, organizowane  są sesje naukowe poświęcone aktualnym problemom ekologicznym regionu i całego świata.Nasza placówka jest obiektem monitorowanym.