- Miejsce na lewy wirnik (1)
- Miejsce na środkowy wirnik (2)
- Miejsce na prawy wirnik (3)

- Pozycja lewego wirnika (A)
- Pozycja środkowego wirnika (A)
- Pozycja prawego wirnika (A)
F
M
K
E
J
C
R
K
D
J
A
E
O
V
H
F
D
B
O
Q
S
Tekst do zaszyfrowania:


Tekst zaszyfrowany:


W poniższej tabelce porównane zostały kolejne litery na każdym z wirników maszyny oraz podstawowy alfabet łaciński.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1. E K M F L G D Q V Z N T O W Y H X U S P A I B R C J
2. A J D K S I R U X B L H W T M C Q G Z N P Y F V O E
3. B D F H J L C P R T X V Z N Y E I W G A K M U S Q O