Uczniowie z ZSO w Zambrowie wyróżnieni w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny

Jak co roku w marcu odbyła się kolejna edycja
Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny, którego wyniki właśnie zostały ogłoszone. W tym roku szkolnym uczniowie ZSO w Zambrowie wzięli udział  w dwóch kategoriach: Kadet – 22 osoby, Junior – 13 osób  z klas III gimnazjum, Junior – 2 osoby z klas I liceum.

Czwórce uczniów udało się zdobyć wyróżnienia: Dębek Julia i Konopka Hubert – uczniowie kl. IIbg, Jastrzębska Zuzanna kl. IIIbg i Średnicki Piotr kl. IIIag. Uczniowie ci przygotowywali się pod kierunkiem Pań: Anny Średnickiej, Agnieszki Modzelewskiej i Anieli Bobryk. Zarówno uczniom jak i ich opiekunom należą się gratulacje, ponieważ konkurs ten do łatwych nie należy, posiada  interesujące zasady i historię.

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Kangourou Sans Frontières
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

Konkursowi patronują:

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Zasady i cel Konkursu

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:

Żaczek klasy 2 szkół podstawowych;
Maluch klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
Beniamin klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
Kadet klasy I i II gimnazjów;
Junior klasy III gimnazjów, I liceów i techników,
I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;
Student klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res.
Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej
o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

Historia Konkursu

Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O’Hallorana.

W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. W 1994 roku zostało utworzone towarzystwo  Kangourou Sans Frontières skupiające organizatorów konkursu z wszystkich krajów. Na corocznym walnym zgromadzeniu ustala ono szczegóły najbliższej edycji konkursu i między innymi wybiera ostateczne zestawy zadań konkursowych spośród propozycji wcześniej nadesłanych przez poszczególne kraje.

Finanse i nagrody

Konkurs „Kangur Matematyczny” jest imprezą samofinansującą się. Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników. Jedną z form nagród I stopnia jest udział w międzynarodowych obozach matematycznych. Najdłuższą tradycją i największą popularnością cieszy się organizowany przez TUWiNM co roku w sierpniu obóz matematyczny w Zakopanem.