Uczniowie Gimnazjum w Zambrowie po raz kolejny odnoszą sukcesy…

W Gimnazjum ZSO w Zambrowie dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się konkursy przedmiotowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Finały Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych odbyły się w marcu.
Wzięło w nich udział 4 uczniów naszej Szkoły. Najwięcej radości sprawił nam uczeń klasy III bg: Maciej Śledziewski, który w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym uzyskał tytuł laureata i jednocześnie jest finalistą dwóch konkursów: Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego i Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. W tym samym konkursie matematycznym Julia Dębek z kl. III bg uzyskała tytuł finalisty.
Uczniowie KL. III bg: Igor Jastrząb i Hubert Konopka są laureatami Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Gratulujemy uczniom i ich opiekunkom, pod kierunkiem których przygotowywali się nasi gimnazjaliści:
Pani Wiesławie Iwanickiej – nauczycielce historii, Pani Danucie Krajewskiej – nauczycielce fizyki, Pani Beacie Rakoczy – nauczycielce chemii oraz
Pani Annie Średnickiej – nauczycielce matematyki.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom sukcesów i na zakończenie warto dodać, że wszyscy laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są zwolnieni odpowiednio z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, otrzymując 50 punktów (maksymalną ilość).