Samorząd Uczniowski na ostatnim spotkaniu wybrał nowy zarząd.

Na stanowisko przewodniczącej SU została wybrana Karolina Zakrzewska z klasy 2 D, która zastąpi Radosława Zalewskiego pełniącego tę funkcję przez ostatni rok szkolny.

Zastępcą przewodniczącej została Julia Zakrzewska z klasy 2 F, a sekretarzem Małgorzata Mioduszewska z klasy 2 C. 😁

Dziękujemy bardzo Samorządowi Uczniowskiemu pracującemu w roku szkolnym 2019/2020 za kawał dobrej roboty jaką wykonali. W szczególności podziękowania kierujemy do przewodniczącego Radosława Zalewskiego za świetną współpracę z opiekunami oraz członkami SU. Na wyróżnienie zasługuje niezawodność, która była jego najmocniejszą cechą. Nowej przewodniczącej życzymy wytrwałości, mnóstwa pomysłów oraz nieustannej radości z pełnionej funkcji. 🥰

Oficjalnie przewodnicząca elekt obejmie stanowisko 29.09.2020r. – w Dniu Patrona naszej szkoły. Do tej pory funkcję przewodniczącego pełni Radosław Zalewski. 😃