Reprezentują nas w uroczystościach religijnych, samorządowych i państwowych

W dniu zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych opiekę nad sztandarem I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego  i obowiązki związane z godnym reprezentowaniem szkoły przejęli uczniowie klas pierwszych i drugich. A oto składy nowych pocztów: Paulina Gwardiak, Klaudia Łuba (klasa IId), Damian Sadowski (IIb), Sandra Wojno (Id), Wiktoria Woroszyło, Bartosz Dybowski (Ib). Opiekunem pocztu jest Mirosław Ciepliński.  Dodajmy, że zambrowskie koło Związku Sybiraków powierzyło naszej młodzieży zaszczyt noszenia sztandaru Związku Sybiraków.

Klaudia Łuba napisała krótkie sprawozdanie z pierwszej uroczystości, w której wzięły udział obydwa składy.  

W dniu 11.05.2018 r. wraz z delegacją uczniów reprezentowaliśmy szkołę w uroczystości pożegnania dwóch żołnierzy poległych w obronie Zambrowa we wrześniu 1939 roku. Uczestniczyliśmy we Mszy  Św. oraz  pogrzebie, podczas którego szczątki bohaterów złożono w zbiorowej mogile  żołnierzy Wojska Polskiego poległych w obronie ojczyzny.
W podniosłej atmosferze pożegnaliśmy się z oficerem SGO „Narew” kpt. Dąbrowskim oraz nieznanym żołnierzem, którego szczątki zostały znalezione w styczniu w miejscowości Dmochy – Wochy.
W pożegnaniu zgodnym z zasadami ceremoniału wojskowego wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, a także lokalnej społeczności. 
Uroczystość zrobiła na wszystkich wielkie wrażenie.  W odpowiedniej do sytuacji podniosłej atmosferze przy ołtarzu w asyście żołnierzy zostały ustawione dwie trumny przykryte polskimi flagami.
Po zakończeniu Mszy w obecności 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, pocztów sztandarowych, samorządowców i mieszkańców Zambrowa trumny ze szczątkami żołnierzy zostały przewiezione na cmentarz parafialny. 
Tam miał miejsce tradycyjny obrzęd pogrzebowy. Potem odbyła się ceremonia przekazania flag. Flaga z trumny kpt. Dąbrowskiego flaga została przekazana na ręce jego synów Jerzego i Tadeusza Dąbrowskich, zaś flaga z trumny nieznanego żołnierza trafiła w ręce Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marty Konopka z przeznaczeniem dla Regionalnej Izby Historycznej.
Na grobie złożono kwiaty i wieńce oraz odbyła się salwa honorowa.

Organizatorem uroczystości był Burmistrz Miasta Zambrów.