Przyszli w śmieciach do szkoły…

Dzień Ekologii odbywa się w naszej szkole co roku w pierwszych dniach wiosny. Jest to święto, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych, przygotowane przez nauczycielki biologii i chemii we współpracy z Samorządem Uczniowskim. Organizatorzy naszej szkolnej imprezy przypominają o zjawiskach szkodliwych dla klimatu m.in. takich, jak nadmierne produkowanie odpadów, deficyty wody czy globalne ocieplenie, proponują też działania mające ograniczyć degradację środowiska naturalnego.
Do wspólnej zabawy zostali zaproszeni uczniowie klas I-III oraz ich wychowawcy i nauczyciele. Sesja podsumowująca zespołowe zadania, jakie postawili przed poszczególnymi klasami organizatorzy Dnia
Ekologii, odbyła się w pierwszym dniu wiosny, 21 marca.
Na początku uczennica klasy IIIf, Julia Zakrzewska, zaprezentowała opracowane przez nią wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Na pytania ankietowe odpowiedziało prawie 270 osób. Zebrane dane pozwalają stwierdzić, że nasza świadomość ekologiczna jest na wysokim poziomie. Większość respondentów zna czynniki, które mają negatywny wpływ na środowisko, i miarę możliwości podejmuje działania proekologiczne. Ankietowani wskazują wśród tych działań m.in.: oszczędzanie wody (w tym używanie programów oszczędnościowych w urządzeniach domowych oraz używanie deszczówki do podlewania roślin), segregowanie odpadów (co deklaruje blisko 75% ankietowanych), oszczędzanie energii elektrycznej (przez np. używanie żarówek energooszczędnych), a także unikanie korzystania z torebek foliowych (używa ich tylko ok. 10% badanych). Uczniowie naszej szkoły zdają sobie sprawę z problemów związanych z „byciem eko”. Zwracają uwagę, że nie wszystko zależy od nich samych – aby było jeszcze lepiej, odpowiednie władze powinny podjąć różne działania, np. dotyczące zmniejszenia poziomu hałasu czy ustawienia w miejscach publicznych pojemników ułatwiających segregowanie odpadów.
Później zaprezentowane zostały wykonane na Dzień Ekologii gazetki o tematyce ekologicznej, plakaty, które zachęcają do dbałości o środowisko, oraz stroje wykonane z wykorzystaniem surowców wtórnych. Drugie życie dostały m.in.: stare gazety, polityczne i kulinarne, stara odzież, puszki i butelki po napojach, kartonowe opakowania po pizzy i sokach i torebki po chipsach.
Nagrodzono: najlepsze plakaty (Id, IIa, IIb), najciekawsze gazetki (IIIh, Ic, Ia) i najbardziej oryginalne „śmieciowe” kreacje (Id, IIIe, IIIf).
Nasz Dzień Ekologii uświetnił kiermasz ciast eko, z którego dochód przeznaczony zostanie na potrzeby Samorządu Uczniowskiego.
Pomysłodawczyniami i organizatorkami tegorocznego Dnia Ekologii były: Anna Gryka, nauczycielka biologii, oraz Beata Rakoczy, nauczycielka chemii.

zdjęcia