Pierwsza w Europie, druga na świecie…

232 lata temu Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja. Dokument, podpisany przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, obowiązywał przez zaledwie 14 miesięcy, ale uznawany jest za fundamentalny dla rozwoju polskiej tradycji republikańskiej. Warto wiedzieć, że konstytucja zniosła m.in. zasadę liberum veto oraz wolną elekcję, wprowadziła trójpodział władzy i zapowiedziała zniesienia poddaństwa chłopów.
26 kwietnia odbył się w naszej szkole apel upamiętniający rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Naszą akademię uświetnili swoją obecnością: Ks. kanonik, Robert Zieliński, dyrektor Bursy Szkolnej, pani Barbara Dmochowska, dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zambrowie, p. Barbara Grabowska oraz przedstawiciel Rady Rodziców, pan Kurant.
Apel tradycyjnie rozpoczął się od przemówienia Dyrektora Szkoły, pana Krzysztofa Wasiulewskiego, który przybliżył historię uchwalenia i upadku Konstytucji oraz opowiedział o euforii Polaków po uchwaleniu konstytucji i tym, jak szybko to szczęście zniknęło. Następnie głos zabrał Ksiądz R. Zieliński, który przypomniał wszystkim zebranym słowa Prymasa Tysiąclecia o tym, jak ważna jest pamięć o ojczyźnie.
Część artystyczna została przygotowana przez panią Agnieszkę Mentecką oraz uczniów z klas IIB i IIIc. Prowadzący przedstawili parę faktów na temat Konstytucji 3 maja, a aktorzy wraz z recytatorami pokazali nam wizualnie jej dzieje. Zaprezentowali m.in. sylwetkę króla Augusta Poniatowskiego, którego zagrał Adam Żabiński. Uroku przedstawieniu dodały występy Aleksandry Wojno (4a) i Jarosława Vanisha (1e), które zostały nagrodzone wielkimi brawami.


MK (Sapere Aude)