Ostatni gimnazjaliści przystępują do matury…

W środę, 4 maja, zaczynamy kolejny maraton maturalny. Harmonogram najważniejszych egzaminów jest taki sam jak w latach ubiegłych. W pierwszym dniu język polski, w drugim – matematyka, w trzecim – język angielski. Są to egzaminy obowiązkowe – aby otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba zdobyć co najmniej 30% punktów za zadania z arkusza. Każdy absolwent szkoły średniej musi też przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.
Tegoroczni absolwenci szkół średnich są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminów ustnych z języka polskiego i języka angielskiego.
W naszej szkole do egzaminu maturalnego przystąpi 99 osób. Jeśli chodzi o poziom rozszerzony, to wybory naszych uczniów przedstawiają się następująco: język angielski ¬– 90, matematyka – 42 osoby, geografia – 41, język polski – 38, historia – 16, biologia – 16, chemia – 10, wiedza o społeczeństwie – 9, fizyka – 7, język rosyjski – 4, informatyka – 3, język francuski i historia sztuki – po 1.
Egzaminy potrwają do 20 maja. Wyniki poznamy w dniu 5 lipca.
Za rok matura w nowej konwencji, zdawać ją będzie pierwszy rocznik szkoły zreformowanej przez minister Annę Zalewską ¬– absolwenci liceum czteroletniego.


jm