Olimpijczyk – to brzmi dumnie

Miło nam donieść, że na liście uczniów zakwalifikowanych do części doświadczalnej zawodów II stopnia 69. Olimpiady Fizycznej znalazł się uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego, Jakub Trzaska. Zawody odbyły się w dniu 12 stycznia i wzięło w nich udział 10 uczniów z województw
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Olimpiada Fizyczna to druga najstarsza olimpiada naukowa w Polsce organizowana od 1950 roku przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Składa się z trzech etapów: korespondencyjnego, okręgowego i centralnego. Finaliści konkursu, których zwykle jest około 70, otrzymują nagrody pieniężne oraz indeksy na najlepsze uczelnie w kraju.
II etap olimpiady, do którego zakwalifikował się nasz uczeń, obejmuje dwie części – teoretyczną i doświadczalną. W części teoretycznej Jakub popisał się wiedzą, która dała mu miejsce w elitarnej grupie 4 uczniów, którzy zmierzą się z częścią doświadczalną. Konkurs odbędzie się w dniu 16 lutego i polega na tym, że przez 4,5 godziny wykonuje się jedno zadanie doświadczalne.
Jakubowi i jego nauczycielowi, Zbigniewowi Rębisiowi, serdecznie gratulujemy dotychczasowych sukcesów. Życzymy awansu do finału Olimpiady Fizycznej!
Warto nadmienić, że Jakub Trzaska z klasy IIIb jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienie
odebrał 13 stycznia z rąk Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego, podczas uroczystości, która odbyła się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.