Odpowiedź „Zadanie Diofantosa”

a = 20, b = 5, c = 11

Odpowiednie sumy wynoszą 36, 25, 16.

Suma a + c = 31 nie jest kwadratem liczby naturalnej.