Odpowiedź „Z papirusu Ahmesa”

Według warunków zadania liczby miar ziarna, które otrzymali poszczególni robotnicy, tworzą postęp arytmetyczny. Oznaczamy pierwszy wyraz tego postępu przez a, różnicę zaś przez r.

Zgodnie ze wzorem na sumę wyrazów postępu arytmetycznego Sn = (a1 + an ) ∙ n/2  mamy:

5/2 ∙ (2a + 4r) = 100

7 ∙ (a + a + r) = 3/2 ∙ (a + 2r + a + 4r)

czyli

a + 2r = 20

14a + 7r = 3a + 9r

Z równań  tych obliczamy a i r

Odp.  Robotnicy otrzymali odpowiednio: 53 ;  10 56 ;  20;  29 16 ;  38 13  miar ziarna.