Nie daj się zniewolić – wszystko ma swoją cenę!

25 października uczniowie klas maturalnych spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Zambrowie. Prelekcja oficer prasowej KPP w Zambrowie, pani Agnieszki Predko, związana była z Europejskim Dniem Walki z Handlem Ludźmi, który obchodzono 18 października.
W czasie spotkania podjęto kilka tematów związanych przede wszystkim z wyjazdami młodzieży do pracy za granicą. Wymienione zostały różne zagrożenia (m.in. tzw. seks biznes oraz niewolnicza praca, środki psychoaktywne, narkotyki) i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.
Policja apeluje, by odpowiedzialnie planować swoje wakacyjne wyjazdy, zawsze zostawić rodzinie informacje umożliwiające nawiązanie kontaktu (numer telefonu, adres) i pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania do nowo poznanych osób. Prelekcja zilustrowana sugestywnymi przykładami różnego rodzaju oszustw i metod działania przestępców została przyjęta z dużym zainteresowaniem – uczniowie żywo dyskutowali i zadawali funkcjonariuszom wiele pytań.
Bądźcie czujni! – zaapelowała na koniec prowadząca spotkanie.
jm