„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”
~Stefan Żeromski

9 września dziewiętnastu uczniów oraz absolwentów naszej szkoły otrzymało stypendium Starosty Zambrowskiego za wysokie osiągnięcia w nauce i pracę na rzecz szkoły w roku 2021/2022. Nagroda przyznawana jest od 2017 roku w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
O godzinie 14:00 najlepsi uczniowie powiatu zambrowskiego zebrali się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie. Po krótkiej przemowie nasz Starosta, pan Zbigniew Teofil Jach, przy pomocy Inspektor do Spraw Oświaty, pani Beaty Czajkowskiej, wręczył stypendia wyróżnionym uczniom, i złożył im osobiste gratulacje. Następnie wicestarosta, pan Sebastian Orłowski, przekazał naszym prymusom drobne upominki. Całość uwieńczyła grupowa fotografia wszystkich zebranych.
Wzorowi uczniowie naszego powiatu otrzymali stypendium o wysokości 1100zł, które jest przyznawane za wysokie wyniki w nauce i uzyskanie średniej wynoszącej minimum 5.0.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Marczyk Karolina, IIIb